„Čest je tak starý svatý, že ho už ani neslavíme.“

Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie
Mathurin Regnier foto
Mathurin Regnier1
francouzský spisovatel 1573 - 1613

Podobné citáty

„Obrácení není opravení starého stavení, ale vše strhává a staví novou budovu. Není to pouhé našití záplaty svatosti; u pravého obráceného je svatost vetkána do vší jeho síly, základu a praxe.“

—  Joseph Alleine pastor, autor 1634 - 1668

Originál: (en) Conversion is not a repairing of the old building, but it takes all down and erects a new structure. It is not the sewing on a patch of holiness; but, with the true convert, holiness is woven into all his powers, principles and practice.

JOSEPH ALLEINE. A sure guide to heaven. ISBN 9780851510811. S. 89-90 (anglicky).

Georges Duhamel foto
Hermann Hesse foto
Julius Zeyer foto
Bertrand Russell foto
Jane Austen foto

„Nemám tu čest vám porozumět.“

—  Jane Austen britská spispvatelka 1775 - 1817

Maximilien Robespierre foto
Carl Sagan foto
Ludvík XI. foto
Honoré De Balzac foto

„Čest je nad peníze.“

—  Honoré De Balzac francouzský spisovatel 1799 - 1850

Osho foto
Faustyna Kowalská foto
George Herbert foto

„Čest a užitek nebývají vždy v jednom pytli.“

—  George Herbert anglický básník, řečník a anglikánský kněz 1593 - 1633

Julius Zeyer foto
Jean Paul foto
François de La  Rochefoucauld foto

Související témata