Jane Austen citáty

Jane Austen foto

26   92

Jane Austen

Datum narození: 16. prosinec 1775
Datum úmrtí: 18. červenec 1817
Další jména: Jane Austenová

Jane Austenová byla anglická spisovatelka, představitelka tzv. rodinného románu. Ve svých dílech obvykle zachycovala život venkovských vyšších vrstev. Hlavními postavami jejích děl bývají inteligentní, morálně silné hrdinky, které ostře kontrastují s pošetilostí svého okolí.

Citáty Jane Austen


„Myšlenky do řetězů nikdo neukoval.“

„Vztah přece neurčuje čas ani příležitost, ten záleží jen na povaze.“


„"Mám opravdu ráda jen málo lidí a ještě méně je těch, o nichž smýšlím s úctou. Čím víc poznávám svět, tím méně se mi zamlouvá: den ze dne se mi znovu potvrzuje, že lidská povaha je nestálá a že se sotva mohu spolehnout na zdánlivé hodnoty a moudrost."“ Pýcha a předsudek

„... nikdo nemůže ctít ženského ducha víc nežli já. Podle mého mínění jím příroda ženy tak štědře obdařila, že nikdy neuznají za potřebné využívat ho víc jak z poloviny.“ Northangerské opatství

„Nechci aby lidé byli velmi příjemní, protože se tak nemusím obtěžovat s tím, abych je měla hodně ráda.“

„Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily.“

„Je rozdíl mezi pýchou a hrdostí, ač se obě tato slova často užívají.
... Hrdý člověk nemusí být ještě pyšný.
Hrdost se týká spíš toho, co si sami o sobě myslíme,
pýcha toho, co si přejeme, aby si o nás mysleli druzí.´´“
Pýcha a předsudek

„Ohlížej se nazpět jen tehdy, přináší-li ti to potěšení.“ Pýcha a předsudek


„„Jste příliš velkorysá, abyste si se mnou zahrávala. Jestli se váš vztah ke mně od dubna nezměnil, řekněte mi to hned teď. Já vás mám pořád stejně rád, ale stačí slůvko a nezmíním se už o tom do konce svých dní.““ Pýcha a předsudek

„Nevadila by mi jeho ješitnost, kdyby nezradil tu mou.“ Pýcha a předsudek

„Pokud se ženě stane ten malér, že něco umí, měla by vynaložit všechen svůj důmysl, aby to na sobě nedala znát.“ Northangerské opatství

„Výsady, s nimiž se člověk narodí, přijímá jako samozřejmé.“ Northangerské opatství


„Vskutku pádným argumentem ve prospěch manželství je skutečnost, že neprovdané ženy jsou strašlivě náchylné k chudobě.“

„Děvčata nic na světě tak netěší - tedy kromě vdavek - jako se tu a tam nešťastně zamilovat.“ Pýcha a předsudek

„„Napolo zoufám, napolo doufám.““ Anna Elliotová

„Neumím se tak krásně vyjadřovat, aby to bylo nesrozumitelné.“ Northangerské opatství

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .