Jane Austen citáty

Jane Austen foto

26   86

Jane Austen

Datum narození: 16. prosinec 1775
Datum úmrtí: 18. červenec 1817
Další jména: Jane Austenová

Jane Austenová byla anglická spisovatelka, představitelka tzv. rodinného románu. Ve svých dílech obvykle zachycovala život venkovských vyšších vrstev. Hlavními postavami jejích děl bývají inteligentní, morálně silné hrdinky, které ostře kontrastují s pošetilostí svého okolí.


„Nechci aby lidé byli velmi příjemní, protože se tak nemusím obtěžovat s tím, abych je měla hodně ráda.“

„Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily.“


„Je rozdíl mezi pýchou a hrdostí, ač se obě tato slova často užívají.
... Hrdý člověk nemusí být ještě pyšný.
Hrdost se týká spíš toho, co si sami o sobě myslíme,
pýcha toho, co si přejeme, aby si o nás mysleli druzí.´´“
Pýcha a předsudek

„Ohlížej se nazpět jen tehdy, přináší-li ti to potěšení.“ Pýcha a předsudek

„Vztah přece neurčuje čas ani příležitost, ten záleží jen na povaze.“

„„Jste příliš velkorysá, abyste si se mnou zahrávala. Jestli se váš vztah ke mně od dubna nezměnil, řekněte mi to hned teď. Já vás mám pořád stejně rád, ale stačí slůvko a nezmíním se už o tom do konce svých dní.““ Pýcha a předsudek

„Nevadila by mi jeho ješitnost, kdyby nezradil tu mou.“ Pýcha a předsudek

„"Mám opravdu ráda jen málo lidí a ještě méně je těch, o nichž smýšlím s úctou. Čím víc poznávám svět, tím méně se mi zamlouvá: den ze dne se mi znovu potvrzuje, že lidská povaha je nestálá a že se sotva mohu spolehnout na zdánlivé hodnoty a moudrost."“ Pýcha a předsudek


„Pokud se ženě stane ten malér, že něco umí, měla by vynaložit všechen svůj důmysl, aby to na sobě nedala znát.“ Northangerské opatství

„Výsady, s nimiž se člověk narodí, přijímá jako samozřejmé.“ Northangerské opatství

„Vskutku pádným argumentem ve prospěch manželství je skutečnost, že neprovdané ženy jsou strašlivě náchylné k chudobě.“

„Děvčata nic na světě tak netěší - tedy kromě vdavek - jako se tu a tam nešťastně zamilovat.“ Pýcha a předsudek


„„Napolo zoufám, napolo doufám.““ Anna Elliotová

„Neumím se tak krásně vyjadřovat, aby to bylo nesrozumitelné.“ Northangerské opatství

„Myšlenky do řetězů nikdo neukoval.“

„Nemohu déle mlčky naslouchat. Musím s Vámi mluvit pomocí takového prostředku, jaký mám po ruce. Rozrýváte mi duši. Napolo zoufám, napolo doufám. Neříkejte mi, že je příliš pozdě, že ten vzácný cit je navždy pryč. Znovu Vám nabízím své srdce, které pro Vás tluče ještě víc, než když jste je před osm a půl rokem téměř zlomila. Nesmíte říkat, že muž zapomíná rychleji než žena, že jeho láska dříve pohasne. Nemiloval jsem nikoho než Vás. Byl jsem snad nespravedlivý, byl jsem malicherný a uražený, věrný jsem však byl vždycky, jen kvůli Vám jsem přijel do Bathu. Jen na Vás myslím, jen pro Vás dělám plány. - Nepoznala jste to? Cožpak jste neporozuměla mé touze? - Nebyl bych čekal ani těch deset dní, kdybych byl mohl číst ve Vašich citech tak, jako Vy jste prohlédla ty moje. Mohu stěží psát. Každým okamžikem slyším něco, co mě rozechvívá. Tlumíte hlas, já však dovedu zachytit jeho zvuk, který by jiní nerozeznali. Vy předobré, ušlechtilé stvořeí! Jste k nám opravdu spravedlivá. Věříte, že muži jsou schopni opravdové náklonnosti a stálosti. Věříte, že já jsem z nich nejhorlivější a nejvěrnější.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .