„Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží.“

— Robert Fulghum

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum106
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
Reklama

Podobné citáty

Tomáš Baťa foto
Mark Twain foto
Reklama
Charles Darwin foto
Baruch Spinoza foto

„Příroda sama je bůh.“

— Baruch Spinoza nizozemský filozof 1632 - 1677

Marcus Tullius Cicero foto
David Shore foto
Michel De Montaigne foto
 Hérakleitos foto

„Příroda se ráda skrývá.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.

Reklama
Francis Bacon foto

„Jen řídíce se podle přírody, můžeme si ji podřídit.“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Marcus Tullius Cicero foto
André Maurois foto
Francis Bacon foto

„Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Reklama
Francis Bacon foto

„Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat.“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Francis Bacon foto

„Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Heinrich Heine foto
Další