„Všechno na světě má svou příčinu.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 2. prosince 2020. Historie
Čingiz Ajtmatov foto
Čingiz Ajtmatov9
sovětský spisovatel 1928 - 2008

Podobné citáty

Alice Hoffman foto
Hermes Trismegistos foto
Bruce Cooper Clarke foto

„Jakmile všechno začne jít od desíti k pěti, hledejte příčinu kolem sebe a kruhy neustále rozšiřujte.“

—  Bruce Cooper Clarke generál v armádě Spojených států 1901 - 1988

Zdroj: Readers Digest Výběr, říjen 2009, s.37

Ivan Alexandrovič Gončarov foto
Sávitrí Déví Mukherdží foto
Bertrand Russell foto
Dalajláma foto
Leonardo Da Vinci foto

„Příroda je zdrojem všech skutečných znalostí. Má svou vlastní logiku, své vlastní zákony, nemá žádný účinek bez příčiny ani vynález bez nutnosti.“

—  Leonardo Da Vinci italský renesanční umělec 1452 - 1519

Originál: (en) Nature is the source of all true knowledge. She has her own logic, her own laws, she has no effect without cause nor invention without necessity.

Maxmilián Kolbe foto
Aristoteles foto
Gabriel García Márquez foto

Související témata