„Není nutné, aby se náš rozum nikdy nemýlil, stačí, dosvědčí-li nám svědomí, že nám nikdy nescházelo odhodlání a ctnost.“

Poslední aktualizace 23. června 2020. Historie
René Descartes foto
René Descartes31
francouzský filozof 1596 - 1650

Podobné citáty

Hans Urs Von Balthasar foto

„Pokora není žádná ctnost, nýbrž poznání, že nám veškerá ctnost schází.“

—  Hans Urs Von Balthasar švédský katolický teolog 1905 - 1988

Originál: (de) Demut ist keine Tugend, sondern die Einsicht, dass uns jegliche Tugend fehlt.

John Henry Newman foto
Denis Diderot foto
Václav Havel foto
Dietrich Bonhoeffer foto
Molière foto

„Ctnost není nikdy bez závisti.“

—  Molière francouzský dramatik a herec 1622 - 1673

František Vladislav Hek foto
Giacomo Casanova foto
Ernest Hemingway foto
Benjamin Franklin foto

„Nutnost neudělala nikdy dobrý obchod.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

Baltasar Álvarez foto

„Ctnost, která se nikdy nedostala do styku s bližním, nemůže být pokročilá.“

—  Baltasar Álvarez 1533 - 1580

Zdroj: [Spojeni s Bohem, jesuit.cz, http://www.jesuit.cz/soubory/bulletin/2018_03-04.pdf, 2020-06-13, 2018]

Marilyn Monroe foto
Douglas Adams foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Molière foto
Jan Hus foto
Honoré De Balzac foto
Petr Vopěnka foto

„Rozum je neomylný, mýlit se mohou jenom lidé, kteří ho užívají.“

—  Petr Vopěnka český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, filozof a matematik 1935 - 2015

Zdroj: [Houdek, František, Věda plná omylů: Největší voloviny, vesmir.cz, 2015-09-24, 2020-04-16, https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2015/09/veda-plna-omylu-nejvetsi-voloviny.html]

Mahátma Gándhí foto

„Rozum je zdrojem vší ctnosti.“

—  Mahátma Gándhí indický politik 1869 - 1948

Varianta: Rozum je zdrojem vší citlivosti.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“