„Když někdo nemá žádný strach, nemá žádnou fantazii.“

Erich Kästner foto
Erich Kästner15
německý dětský spisovatel 1899 - 1974
Reklama

Podobné citáty

Jim Morrison foto
Reklama
John Locke foto
Michael Jackson foto
 Seneca foto
George Orwell foto

„Jen hlupák nemá strach z opravdové síly.“

—  Roger Zelazny americký spekulativní prozaik 1937 - 1995
Zbraně Avalonu

Raymond E. Feist foto
Reklama
Joe Hill foto

„V tomhle městě nemá nikdo takovou fantazii, aby byl schopnej něco ukrást.“

—  Joe Hill švédsko-americký aktivista práce, skladatel a člen Industrial Workers of the World 1879 - 1915
Vánoční říše

Ridley Pearson foto
Reklama
Ernest Hemingway foto
Robert Jarvik foto
Simone de Beauvoir foto

„Cit je tehdy svobodný, nezávisí-li na žádném cizím přinucení, je-li používán v upřímnosti a beze strachu.“

—  Simone de Beauvoir francouzská spisovatelka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka 1908 - 1986

Další