„V umění nakonec člověk je tvůrcem, který určuje bytí obrazu, jeho charakter a prostředky výrazu. Nezaměňujme přírodu s uměleckým dílem. Milovati přírodu a dělati obrazy jsou dvě různé věci. Neděláme podobu světa, spíše oslavu a podobenství jeho. Pokora před přírodou je jistě klad, ale při malování nesmí být člověk pasivní. Na obraze nesmí být tupý opis, nesmí to být dílo člověka, který trpně přírodu přejímá a opisuje.“

Václav Špála foto
Václav Špála6
český ilustrátor a malíř 1885 - 1946
Reklama

Podobné citáty

Karel Čapek foto
Arthur Conan Doyle foto
Reklama
Paul Henry Dietrich Holbach foto
Moritz Lazarus foto

„Člověk jest nejvznešenějším a nejušlechtilejším dílem přírody; on budiž také v ještě vyšším smysle nejkrásnějším dílem umění, totiž svobodné, vědomé mravní tvůrčí síly vlastní.“

—  Moritz Lazarus německý psycholog 1824 - 1903
Source: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 7, česky]

Otto František Babler foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Dominik Čipera foto
Norbert Wiener foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto

„Člověk od přírody je jistě egoistou.“

—  Tomáš Garrigue Masaryk první československý prezident 1850 - 1937
Člověk

Le Corbusier foto
Ralph Waldo Emerson foto
René Descartes foto
Joseph Addison foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Otto František Babler foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“