Arthur Conan Doyle citáty

Arthur Conan Doyle foto

20   101

Arthur Conan Doyle

Datum narození: 22. květen 1859
Datum úmrtí: 7. červenec 1930
Další jména: Sir Arthur Conan Doyle

Sir Arthur Ignatius Conan Doyle byl britský spisovatel, proslulý především příběhy o Sherlocku Holmesovi, jež zásadně ovlivnily podobu detektivního žánru. Původním povoláním byl lékař. Jako autor byl velmi plodný – jeho tvorba zahrnuje kromě detektivek také historické a fantastické povídky a romány, dramata, poezii a literaturu faktu. Působil rovněž jako válečný zpravodaj. Byl aktivní v politice – kandidoval do parlamentu, zasazoval se o dodržování práva v případech protiprávně odsouzených, vystoupil proti nelidským podmínkám v belgickém Kongu a organizoval mezinárodní podporu jejich zlepšení, veřejně hájil zájmy Velké Británie ve válečných konfliktech, prosazoval projekt vybudování tunelu pod Lamanšským průlivem. Věnoval se také sportu, byl jedním z prvních automobilistů ve Velké Británii, propagoval začínající lyžování. V závěru života se zaměřil na šíření spiritismu.


„Právě ty nejjednodušší věci člověk zpravidla nejsnáz přehlédne.“

„Zločin je zcela běžný. Logika je vzácná.“


„Každý řetěz je silný jen tak, jak je silný jeho nejslabší článek.“ J. Watson – Údolí strachu

„Velkou chybou, drahý Watsone, je zabývat se domněnkami, když máme přesná fakta.“

„Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda.“

„Svět je plný samozřejmostí, kterých si jakživ nikdo nevšimne.“

„Je chybou vyrábět teorie dřív, než jsou shromážděna všechna fakta.“

„Říká se, že génius je neomezená schopnost nešetřit námahou. Je to velice špatná definice, ale na práci detektiva se hodí.“


„Lidská fantazie dovede vytvářet divy, ale život je vždycky nekonečně složitější.“

„Má-li člověk pochopit přírodu, nesmí se bát myslet nekonvenčně.“

„Má nejlepší obhajoba je holá pravda.“

„Váš přítel Holmes je obdivuhodný člověk, pane doktore. Nikdo ho nikdy nepřekoná. Viděl jsem toho mladého muže vyšetřovat pěknou řádku případů, a ještě se nestalo, že by některý nedokázal objasnit. Používá sice pokaždé jiné metody a chytá se možná poněkud ukvapeně kdejakých teorií, ale celku vzato byl by z něho docela slibný policista – to jsem ochoten opakovat před kým chcete.“ Podpis čtyř


„Když jsem otevřel dveře, bylo mým prvním dojmem, že u nás hoří, neboť místnost byla tak plná kouře, že stolní lampa jen matně prosvítala. Když jsem vstoupil, mé obavy se arci rozptýlily, neboť kouř, jenž mě začal rdousit a způsobil mi záchvat kašle, byl čpavý dým silného hrubého tabáku. Za namodralým mrakem jsem nejasně rozpoznával mlhavé obrysy Sherlocka Holmese.“

„Ztracen vpravdě je muž, jenž nemá jediné ženy, která by pro něj truchlila“

„Umí-li někdo uvažovat vskutku dokonale a předloží-li se mu jediný fakt se všemi charakteristickými rysy, dokáže z něho vyvodit nejenom řetěz událostí, který k němu vedl, ale i výsledky, jaké z něj budou vyplývat.“

„Byla jsem s ním už zasnoubena, pane Holmesi, když jsem však jednoho dne viděla, jak pustil kočku do zavřeného holubníku, zprotivil se mi a rozešla jsem se s ním.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .