„Vidím, jak národy jsou štvány navzájem proti sobě a mlčky, nevědomě, pošetile, poslušně, nevinně se pobíjejí. Vidím jak nejchytřejší mozky světa vynalézají zbraně a slova, aby se to dělalo ještě rafinovaněji a ještě déle. (“

—  Erich Maria Remarque, https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_z%C3%A1padn%C3%AD_front%C4%9B_klid Na západní frontě klid)
Reklama

Podobné citáty

Erich von Däniken foto

„Národy celého světa, sjednoťte se v nevědomosti!“

—  Erich von Däniken švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
Tajemný dávnověk středomoří

Pavel Josef Šafařík foto

„Nevinnost před svědomím a bohem neplatí před soudem světa, soudem národů.“

—  Pavel Josef Šafařík česky píšící spisovatel, slavista, literární historik, etnograf a jazykovědec slovenského původu 1795 - 1861

Reklama

„Vědomost je lepší zbraň než meč.“

—  Patricia Briggs americká spisovatelka 1965

Původní znění: Knowledge is a better weapon than a sword.
Kryštof Harant foto
Hubert Gordon Schauer foto

„Bez vědomí mravního povolání není národa.“

—  Hubert Gordon Schauer český spisovatel, literární kritik a publicista 1862 - 1892

Karel Čapek foto
 Euripidés foto
Rufus Quintus Curtius foto
Reklama
Karel Čapek foto
Miroslav Plzák foto

„Vznik lidského vědomí z neurofyziologické činnosti mozku je nepochopitelný.“

—  Miroslav Plzák český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spisovatel 1925 - 2010

Suzanne Collins foto
Jean Dutourd foto
Reklama
Olga Fastrová foto
Theodore Bikel foto
John Ruskin foto
Další