„V iráckém Národním muzeu je největší kolekce mezopotamského umění a předmětů na světě. A zdá se, že kolekce je zničena. Byly v ní předměty z evropských a amerických vykopávek i z archeologických průzkumů vedených Iráčany za posledních sedmdesát let. Byla to nádherná kolekce, jak vám mohl potvrdit každý návštěvník Bagdádu.“

2003
Zdroj: [Svět v roce 2003, bbc.co.uk, 2014-06-14, http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1228_world_2003/page3.shtml]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 4. června 2020. Historie

Podobné citáty

„Televize přeměnila americké dítě z neodolatelné moci v nepohyblivý předmět.“

—  Laurence J. Peter kanadský pedagog 1919 - 1990

Zdroj: Peter's Quotations, str. 324

Heinrich Mann foto
Laurell K. Hamilton foto
Oscar Wilde foto
Novalis foto
Stanislav Grof foto

„Mým osudem se zdá zabývat se výzkumem oblastí, které jsou předmětem značné kontroverze ve vědě a ve společnosti.“

—  Stanislav Grof český psychiatr 1931

Zdroj: [Holotropní dýchání, objev Stanislava Grofa, mění pohled na tradiční psychologii, radio.cz, 2007-10-27, 2014-03-15, http://www.radio.cz/cz/rubrika/krajane/holotropni-dychani-objev-stanislava-grofa-meni-pohled-na-tradicni-psychologii]

Arundhati Royová foto
Charles de Gaulle foto
Valeriu Butulescu foto
John Charles Ryle foto

„V náboženství je jeden předmět, o kterém nikdy nemůžeš vědět příliš mnoho. Tím předmětem je Pán Ježíš Kristus.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) There is one subject in religion, about which you can never know too much. That subject is Jesus Christ the Lord.
Zdroj: [Ryle, John Charles, 7, Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts, https://books.google.cz/books?id=qAEDAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, William Hunt, Steam Press, Ipswich, 1859, 268, 168, angličtina]

Bedřich Smetana foto

„U mne se forma každé kompozice dá sama sebou dle předmětu.“

—  Bedřich Smetana český hudební skladatel 1824 - 1884

Zdroj: Smetana v dopisu J. Srbovi, 1878, cit. podle Smolka, Jaroslav & kol.: Dějiny hudby, s. 478

Miloš Hlávka foto
Jurij Vladimirovič Usačov foto

„...pokud jde o meteority, prostor je tak obrovský, že nebezpečí kolize je zanedbatelné. Vědci navíc nyní sledují všechny potenciálně nebezpečné předměty větší než tenisový míček a po obdržení varování můžeme předem zapnout motory a lehce změnit dráhu letu.“

—  Jurij Vladimirovič Usačov ruský kosmonaut 1957

Originál: (ru) ...что касается метеоритов, то пространство настолько огромное, что опасность столкновения ничтожна. Тем более что ученые сейчас отслеживают все потенциально опасные объекты размером больше теннисного мячика, и мы, получив предупреждение, заранее можем включить двигатели и немного изменить траекторию полета.
Zdroj: [Космонавт Усачев считает угрозу Земле от метеоритов переоцененной, ria, 2017-02-04, 2020-05-07, https://ria.ru/20170204/1487210022.html]

Alec Guinness foto
Immanuel Kant foto

„Jednej podle maxim, které mohou mít zároveň za předmět samy sebe jako obecné přírodní zákony.“

—  Immanuel Kant německý filozof 1724 - 1804

Zdroj: Základy metafyziky mravů B 79, Praha 1992, str. 99.

Související témata