„Slova oznamující dokumenty, které nemáme, jsou novým znakem dobré vůle, ale dal bych přednost tomu slyšet fakta. Po smolenské katastrofě už slova nestačí.“

—  Donald Tusk, o příslibu Dmitrije Medveděva odtajnit další dokumenty o katyňském masakru Source: [Dmitrij Medveděv dal příkaz zveřejnit všechny dokumenty o Katyni, lidovky.cz, 2010-04-28, 2010-05-31, http://www.lidovky.cz/dmitrij-medvedev-dal-prikaz-zverejnit-vsechny-dokumenty-o-katyni-1ck-/ln_zahranici.asp?c=A100428_101943_ln_zahranici_mtr]
Reklama

Podobné citáty

Titus Maccius Plautus foto
Reklama
Otto František Babler foto
Martin Luther foto
François de La  Rochefoucauld foto
Martin Luther foto

„Dobrá a milostivá vůle Boží se jistě uskuteční i bez našeho modlení, ale my těmito slovy prosíme, aby se stávala také uprostřed nás.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546
Potvrzené, Source: Na každý den 2017. Kalich Praha 2016, s.83

Otto František Babler foto
Jolana Voldánová foto
Marcus Tullius Cicero foto
 Themistoklés foto
Joseph Goebbels foto

„Když slyším slovo "kultura", vytahuji revolver.“

—  Joseph Goebbels nacistický politik a ministr propagandy 1897 - 1945
Podvržené výroky, Source: Viz článek na anglické Wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Hanns_Johst Hans Johnst.

Richard Baxter foto

„Není to hrozná pýcha, myslíte-li si, že porozumíte Slovu Božímu stejně dobře bez učitele jako s učitelem? Komorník řekl Filipovi, když se ho zeptal, zdali rozumí tomu, co čte, “kterakž bych mohl, leč by mi kdo vyložil?“ A vy si přesto myslíte, že můžete číst Slovo doma bez průvodce se stejným užitkem [jako když slyšíte kázání]; jako by děti, které chodí do školy, řekly, „doma máme stejné knihy, a proto nebudeme chodit do školy; náš učitel nás učí jen gramatiku a jiné knihy, a ty si můžeme číst doma.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691
And yet you think you can read the Word at home as profitably without a guide: as if your children that go to school should say, 'We have the same books at home, and therefore we will not go to school; our master doth but teach us grammar, and other books, and these we can read at home.'] Source: The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, Svazek VII. S. 254. Ref: cs.wikiquote.org - Richard Baxter / Výroky / O Bibli

Dmitrij Ivanovič Pisarev foto
Henrik Ibsen foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“