„Ne výbojem zbraní stali se Angličané národem mocným, národem slavným a bohatým, nýbrž neúnavným pěstováním věd na poli přírodnickém.“

Zdroj: [Kumpošt, Václav F., Našim příznivcům a přátelům!, Vesmír : Časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné, 1871, I., I, http://www.vesmir.cz/historie-casopisu-vesmir/kumpostovo-poselstvi, 2013-09-23]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie

Podobné citáty

František Ladislav Rieger foto
Jean Jacques Rousseau foto
Karolína Světlá foto
Jan Evangelista Purkyně foto

„Věda to moc. Národ, který skrblí na vědě, sám sebe k nižšímu stupni odkazuje.“

—  Jan Evangelista Purkyně český přírodovědec 1787 - 1869

Zdroj: [Houdek, František, Nenapravitelný stařec, vesmir.cz, 2019-07-17, 2020-04-10, https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2019/07/nenapravitelny-starec.html]

Karel Čapek foto

„Ne řeč, nýbrž kultura má být heslem v zápase, který slovenský národ vede za svou existenci.“

—  Ján Lajčiak 1875 - 1918

Zdroj: [Ján Lajčiak, tyzden.sk, https://www.tyzden.sk/casopis/10322/jan-lajciak/, 2020-06-13, 2011-12-18]

Christopher Lambert foto

„Pěstování vína se podobá filmu. Taky je to velká věda.“

—  Christopher Lambert francouzský herec 1957

Zdroj: [Tarzanova vášeň, Reflex, 2010, 25, 18]

Joliot-curie Frédéric foto
Georg Wilhelm Friedrich Hegel foto
Giuseppe Verdi foto

„Věda je všem národům společná, v umění však musejí dbát vlastního charakteru.“

—  Giuseppe Verdi italský skladatel 1813 - 1901

Zdroj: Smolka, Jaroslav & kol.: Dějiny hudby, s. 464-465

Raymond Aron foto

„To jsou země, kde stát buduje národ a ne národ stát.“

—  Raymond Aron francouzský filozof, sociolog, novinář a politolog 1905 - 1983

o Latinské Americe
Zdroj: [1986, External debt, savings, and growth in Latin America: papers presented at a seminar sponsored by the International Monetary Fund and the Instituto Torcuato di Tella, held in Buenos Aires on October 13-16, International Monetary Fund, 4, en, 978-09-3993-495-9]

Pavel Josef Šafařík foto
Rudolf Medek foto

„Generál Jan Syrový jest jméno, jež se u nás stane mythem. Bude znamenati pro budoucí pokolení příklad nedocenitelného hrdinství, pokorného odevzdání se v oběť svému národu a své zemi, příkladné, neúnavné horlivosti pro svatou věc člověka.“

—  Rudolf Medek československý legionář, básník, generál, politický spisovatel a romanopisec 1890 - 1940

Zdroj: [KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století, http://libri.cz/databaze/kdo20/list.php?od=s&start=81&count=20, 2012-03-31, Libri, česky]

John Owen foto
Josef Kadlčák foto

„Český národ výkony svých synů a krví vojínů na severu i na jihu celému světu slavně dokázal, že u nás není pouhým zvukem heslo: jmění své i život - za císaře, za vlast.“

—  Josef Kadlčák český politik a pedagog 1856 - 1924

1914
Zdroj: [Sturz, Zbyněk, Velká válka na malém městě v roce 1914 (Léta do pole okovaná), 124, 9788072786633]

Jack Straw foto
Victor Hugo foto
Erich Fromm foto

„Ne ten, kdo má mnoho, je bohatý, nýbrž ten, kdo mnoho dává.“

—  Erich Fromm německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 - 1980

Sběrač pokladů, který trpí strachem a starostí, aby nic neztratil, je v psychologickém smyslu chudý, zbídačelý člověk, bez ohledu na to, kolik má. Kdo je schopen rozdávat sám sebe, je bohatý.

Ludwig Wittgenstein foto

„Člověk se musí probudit k údivu – a národy možná také. Věda je způsob, jak je zase poslat spát.“

—  Ludwig Wittgenstein rakouský filozof 1889 - 1951

Wittgenstein Culture and value, str. 5.

Související témata