„Nechť žena jde za zaměstnáním z vlastního rozhodnutí, z potřeby seberealizace, a nikoli jen proto, aby muži pomáhala uživit rodinu. Její vzdělání má být orientováno nejen na výkon zaměstnání, ale také na výchovu vlastních dětí. Chce-li se žena úloze mateřské věnovat zcela, pak je nezbytné ji zabezpečit právně i sociálně.“

Zdroj: [Šiška, Miroslav, 2004, Historické miniatury, Petrklíč, 1., 183, 80-7229-100-9]

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 2. května 2021. Historie
Milada Horáková foto
Milada Horáková8
československá politička a členka československého Národníh… 1901 - 1950

Podobné citáty

Napoleon Bonaparte foto
Cato starší foto
Napoleon Bonaparte foto

„Ženy jsou zaměstnáním pro lenochy.“

—  Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821

Vojta Náprstek foto

„Žena má zajisté tolik nadání jako muž, proč by se nemohla účastnit na vyšších úkolech života, když ji důmysl lidský osvobodí od všelijakých nízkých zaměstnání?!“

—  Vojta Náprstek český vlastenec, národopisec, mecenáš 1826 - 1894

Zdroj: [886. schůzka: V domě U Halánků, rozhlas.cz, 2012-06-17, 2016-10-10, http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/886-schuzka-v-dome-u-halanku--1069778]

Jaroslav Zvěřina foto

„Muži a ženy si právně a společensky mohou a mají být rovni, biologicky jsou však zcela odlišní.“

—  Jaroslav Zvěřina poslanec a bývalý poslanec evropského parlamentu, sexuolog 1942

Zdroj: Časopis Reflex č. 44, 2020, str. 22 - 26

Charlie Chaplin foto
Naomi Wolf foto
Andrew Carnegie foto
Terry Pratchett foto

„Mnoho mužů si myslí, že do kněžského stavu byli povolání z vyšší moci, ale ve skutečnosti je tam povolal jejich vlastní vnitřní hlas, který říkal: „Je to lehké zaměstnání, v teple, pod střechou, nebo bys snad chtěl být oráčem jako tvůj otec?““

—  Terry Pratchett, kniha Malí bohové

Malí bohové

[(en) Many feel they are called to the priesthood, but what they really hear is an inner voice saying, 'It's indoor work with no heavy lifting, do you want to be a ploughman like your father?]
Dílo

Citát „Spravedlivost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen.“
Arthur Schopenhauer foto
Emine Erdoganová foto
Dominik Čipera foto
Dino Serge Pitigrilli foto
Julien Duvivier foto
Samuel Johnson foto
Jean Paul foto

Související témata