„Třebaže každý lživě hovořívá o tom, jak sladké je být milován a jak je tato sladkost člověku osudem napořád odpírána, je nicméně bezpochyby obecným zákonem, že bytost, kterou nemilujeme a která miluje nás, nám připadá nesnesitelná.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 27. února 2020. Historie
Marcel Proust foto
Marcel Proust59
francouzský romanopisec, kritik a esejista 1871 - 1922

Podobné citáty

„V tomto okamžiku si připadám trošku jako obtížný hmyz, že znovu přilétám k této sladké vábničce - mikrofonu.“

—  Otakar Motejl český právník 1932 - 2010

roku 2000 v Parlamentu
Zdroj: [Jandourek, Jan, Motejl uměl mluvit i mlčet, Reflex, 2010, květen, 19, 12]

Napoleon Bonaparte foto
Hans Christian Andersen foto
Hans Christian Andersen foto

„Zlatý zákon lásky zní: „Miluj a budeš milován!““

—  Hans Christian Andersen dánský autor, pohádka spisovatel a básník 1805 - 1875

Chybí zdroj

Josef Čapek foto
José Carreras foto

„Láska je opravdu základním předpokladem pro citovou rovnováhu každé lidské bytosti. Milován ale může být zase jen ten, kdo sám miluje.“

—  José Carreras španělský operní pěvec 1946

Zdroj: [Carreras, José, Zpívat srdcem : autobiografie, Marie Mrázová, Praha, Radioservis, 1995, 159, 80-901242-6-7] Z knihy citoval redaktor Ivan Ruml ve 2. dílu pořadu Tři tenoři Českého rozhlasu 3 Vltava 25. 12. 2011.

Jean Jacques Rousseau foto
Johann Christian Friedrich Hölderlin foto
François de La  Rochefoucauld foto
Andrej Sládkovič foto
Romain Rolland foto
Samuel Butler foto
Carlo Goldoni foto
Secundus Maior Gaius Plinius foto
Antal Stašek foto

„Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho.“

—  Antal Stašek český básník a spisovatel 1843 - 1931

Přisuzované
Varianta: Milovat každého je stejné jako nemilovat nikoho.

Vavřinec z Brindisi foto

„Duch svatý činí jho Božího zákona sladkým a jeho tíži lehkou, abychom Boží přikázání dodržovali s velikou snadností, ba dokonce s potěšením.“

—  Vavřinec z Brindisi italský kněz a člen řádu menších bratří kapucínů 1559 - 1619

Zdroj: [Sv. Vavřinec z Brindisi, Katecheze Benedikta XVI. z gen. audience, nám. sv. Petra, radiovaticana.cz, 2011-03-23, 2014-05-26, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14301]

Romain Rolland foto
Karel Čapek foto
Bahá'u'lláh foto

Související témata