„Tak dlouho se cvič, dokud nebudeš chtít, aby tvoje chyby zůstaly ukryté, ale raději se budeš radovat z toho, že tě mají za nedokonalého, a přijmeš to jako zadostiučinění za svůj hřích.“

Maxmilián Kolbe foto
Maxmilián Kolbe15
polský františkánský mnich 1894 - 1941
Reklama

Podobné citáty

Charles Spurgeon foto

„Nevstoupíš-li do žádné církve, dokud nenajdeš nějakou dokonalou, musíš počkat, než se dostaneš do nebe; a mimo to, milý příteli, nalezneš-li dokonalou církev, nepřijmou tě; jsem si jist, že by pak už nebyla dokonalá.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O církvi, (en) If you do not join a church till you do find a perfect one, you must wait till you get to heaven; and, besides, my dear friend, if you ever find a perfect church they will not take you in; for I am sure they would not be perfect any longer. Source: [Spurgeon, Charles, The Lord's Supper—a Remembrance Of Jesus: A Sermon (No. 2038), intended for reading on Lord's-day, August 19, 1888, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons34.xxxvi.html, 1.6.2005, 9.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

Reklama
Martin Luther foto

„Odpustek nenahrazuje ani první ani druhý díl pokání, tedy lítost nebo vyznání hříchů, ale jen třetí, tedy zadostiučinění.“

—  Martin Luther, kniha Promluva o odpustcích a milosti
Potvrzené, Source: Martin Luther: Promluva o odpustcích a milosti. ( český překlad http://www.novyzivot.cz/?lang=cs&action=z-krestanske-tradice&id=568)

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Richard Rohr foto

„Nemyslím si, že byste se měli zbavit svého hříchu, dokud se nenaučíte, co vás má naučit.“

—  Richard Rohr americký duchovní spisovatel, řečník, učitel, katolický františkánský kněz 1943

John Charles Ryle foto

„Dokud nebudeš v rozepři s hříchem, nebudeš nikdy skutečně šťastný.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900
(en) So long as you do not quarrel with sin, you will never be a truly happy man. Source: Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts, Svazek 7. S. 60.

Ivo Pondělíček foto
Charles Spurgeon foto

„Radovat se v časných utěšeních je nebezpečné, radovat se v sobě je bláznivé, radovat se v hříchu je zhoubné, ale radovat se v Bohu je nebeské.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O Bohu, (en) To rejoice in temporal comforts is dangerous, to rejoice in self is foolish, to rejoice in sin is fatal, but to rejoice in God is heavenly. Source: [Spurgeon, C. H., The Treasury of David, I, Hendrickson Publishers, Peabody, Massachusetts, https://books.google.cz/books?id=wL0ig8JgyxIC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, 1990, 475, 266, 1565639456]

 Osho foto
 Cato starší foto
Valeriu Butulescu foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“