„Neměř Boží lásku a přízeň podle svých pocitů. Slunce svítí v nejtemnějším dni stejně jako v tom nejjasnějším. Rozdíl není ve slunci, ale v mracích, které brání manifestaci jeho světla.“

—  Richard Sibbes, O Bohu a Kristu, (en) Measure not God's love and favour by your own feeling. The sun shines as clearly in the darkest day as it does in the brightest. The difference is not in the sun, but in some clouds which hinder the manifestation of the light thereof. Source: The Golden Treasury of Puritan Quotations, s. 89.
Richard Sibbes foto
Richard Sibbes15
anglický teolog 1577 - 1635

Podobné citáty

Jerome David Salinger foto
Eckhart Tolle foto
Victor Hugo foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Carlo Dossi foto

„Falešný přítel je jako stín, provází nás, jen dokud svítí slunce.“

—  Carlo Dossi italský spisovatel, politik a diplomat 1849 - 1910
Source: Kalendář Dar přátelství 2008, Doron

William Shakespeare foto
John Lennon foto
Katherine Langrish foto
Michael Jackson foto
Karel Boušek foto
Sonny Liston foto
Citát „Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže.“
Voltaire foto
Valeriu Butulescu foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x