Richard Sibbes citáty

Richard Sibbes foto

15   1

Richard Sibbes

Datum narození: 1577
Datum úmrtí: 1635

Richard Sibbes byl anglikánský puritánský teolog a kazatel. Pro styl a charakter svých kázání byl nazýván „nebeský doktor Sibbes“.

Citáty Richard Sibbes


„ Jaká nevděčnost, zapomínat na naše potěšení, a hledět jen na důvody pro stěžování – myslet tolik jen na dva či tři kříže, a zapomínat na sto požehnání. “

„Neměř Boží lásku a přízeň podle svých pocitů. Slunce svítí v nejtemnějším dni stejně jako v tom nejjasnějším. Rozdíl není ve slunci, ale v mracích, které brání manifestaci jeho světla. “


„Smrt je jen ponurým vrátným, který nás pouští do nádherného paláce. “

„Je to zhoubný přídavek, přidávat něco ke Kristu. “

„Ti, kdo chtějí být šťastní, musí nejprve hledět, aby byli svatí. “

„Bůh dovede pochytit smysl i ze zmatené modlitby. “

„V Kristu je více milosti, než je v nás hříchu. “

„ Zima připravuje zemi na jaro, a stejně tak soužení, jsou-li posvěcena, připravují duši na slávu. “


„ Satan dal Adamovi jablko a vzal Ráj. Proto ve všech pokušeních nemysleme na to, co nabízí, co ztratíme. “

„ Chudoba a soužení odnímají palivo, které podporuje pýchu. “

„Časy jsou zlé, Bůh je dobrý. “

„ Jako člověk mladé rostlinky zprvu ochraňuje a ohrazuje je ploty a ostříhá je od poškození, ale poté, co vyrostou, tyto věci odstraní a vystaví rostliny větru a počasí, tak se Bůh stará o své děti nejprve podpěrami vnitřního utěšování, ale poté je vystavuje bouřím a větrům, neboť jsou již lépe schopni je snášet. Ať si tedy nikdo nemyslí, že je lepší, když je soužení zproštěn více než jiní; je to proto, že ho Bůh neshledává schopným snést něco těžšího. “


„Když vystřelíme šíp, vyhlížíme, že někam spadne, když vyšleme loď na moře, vyhlížíme její návrat, a když zasejeme símě, vyhlížíme sklizeň; a stejně tak, když zasíváme své modlitby skrze Krista v Boží lůno, neměli bychom vyhlížet odpověď a sledovat, jaký máme zdar? Je to sémě ateismu modlit se a nehledět na to, jaký máme zdar. Ale upřímný křesťan se bude modlit a vyčkávat, a posilovat své srdce zaslíbeními Slova, a nikdy od modlitby neupustí, dokud mu Bůh nedá milostivou odpověď. “

„ Cokoliv je pro Boží děti dobré, budou mít; vše je jejich, aby jim pomohlo na cestě do nebe; proto, je-li pro ně dobrá chudoba, budou ji mí; budou-li dobré pohanění či kříže, budou je mít; neboť vše je naše, aby podpořilo náš nejvyšší blahobyt. “

„Bůh se svými dětmi jedná tím nejbezpečnějším způsobem, aby nebyly odsouzeny spolu se světem; dovoluje, aby je svět odsuzoval, aby nemilovaly svět; aby je svět nenáviděl, aby nemilovaly svět; aby byly jemu ukřižovány, musí být svět ukřižován jim. “

„Glory follows afflictions, not as the day follows the night but as the spring follows the winter; for the winter prepares the earth for the spring, so do afflictions sanctified prepare the soul for glory.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .