„Věda slouží k poznání sebe sama a vlastní úlohy v prostoru a čase. Porozumíme-li zákonům, které řídí přírodu, pochopíme i to, co řídí nás, a naopak.“

—  Giordano Bruno, Source: Filosofický bulletin Nová Akropolis. 16. číslo. 15.12.2010.
Giordano Bruno foto
Giordano Bruno17
italský filozof, matematik a astronom 1548 - 1600
Reklama

Podobné citáty

Camillo Ruini foto

„Byl to papež otevřený poznání nového a měnícím se situacím. Nikdy se neřídil předem stanovenými schematy, nechával se vtáhnout do rozmanitých skutečností s velkou láskou a úctou, aby jim porozuměl a nasměroval je ke Kristu.“

—  Camillo Ruini katolický kardinál 1931
o Janu Pavlu II. Source: [Kard. Ruini o Janu Pavlu II.: neřídil se předem stanovenými schematy, radiovaticana.cz, 2011-04-18, 2012-04-21, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14430]

Laurell K. Hamilton foto
Reklama
Francis Bacon foto

„Jen řídíce se podle přírody, můžeme si ji podřídit.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Friedrich August von Hayek foto
Henry David Thoreau foto
Honoré De Balzac foto
Étienne Bonnot De Condillac foto
Niccolo Machiavelli foto
Ludwig Feuerbach foto
John Flavel foto

„Zákon nás posílá ke Kristu, abychom jím byli ospravedlněni, a Kristus nás posílá k zákonu, abychom jím byli řízeni.“

—  John Flavel anglický presbyteriánský kněz 1627 - 1691
O Bohu a Kristu, (en) The law sends us to Christ to be justified, and Christ sends us to the law to be regulated. Source: [Flavel, John, II, The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon, https://books.google.cz/books?id=yPdLAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, W. Baynes and son, London, 1820, 609, 271, angličtina]

Henry David Thoreau foto
Anna Wintour foto
Jack Welch foto
Erich Kästner foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“