„Demokracie je stát, v němž suverénní lid, který se řídí zákony, jež jsou jeho vlastním dílem, dělá sám za sebe vše, co může udělat správně, a prostřednictvím delegátů vše, co sám za sebe udělat nemůže.“

Originál

Democracy is a state in which the sovereign people, guided by laws which are its own work, does for itself all that it can do properly, and through delegates all that it cannot do for itself.

"On the Principles of Political Morality that Should Guide the National Convention in the Domestic Administration of the Republic" (5 February 1784/18 Ploviôse Year 2)

Poslední aktualizace 26. ledna 2022. Historie

Podobné citáty

Johann Sebastian Bach foto
Alan Watts foto

„Vesmír si prostřednictvím nás uvědomuje sám sebe.“

—  Alan Watts anglický básník, filosof a spisovatel 1915 - 1973

Stefan Heym foto

„Stát dělal opak toho, co jsem radil, a tím zničil sám sebe.“

—  Stefan Heym německo-izraelský spisovatel 1913 - 2001

[(en) The state did the contrary of what I had advised, and thereby destroyed itself.]
Zdroj: [Conradt, David P., Germany's new politics: parties and issues in the 1990s, Berghahn Books, 1995, 978-1-57181-033-5, 246, anglicky]

Jean Jacques Rousseau foto

„Sám od sebe chce lid vždy dobro, ale sám od sebe je vždy nevidí.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, J. J. Rozpravy. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1989, s. 248, cit. podle SOBOTKA, Milan: Jean-Jacques Rousseau: od "Rozpravy o původu nerovnosti" ke "Společenské smlouvě" Rovnost. Praha: Karolinum, 2015, s. 47

Pol Pot foto

„Obchod na korze není zrovna ideální dílo pro heroický odkaz. Jsme zde svědky fanatismu bez vlastního názoru. Je přirozené zapadnout a patřit někam, pokud již je třeba rozhodnout se. Tehdy člověk přestane poslouchat sebe, instinkt a připojí se ke stádu. Tonda Brtko poslouchal sebe, své svědomí a ocitl se sám. Jen my víme, když sledujeme jeho příběh, že se rozhodl správně. A to je odkaz …“

—  Ondrej Kovaľ slovenský herec 1979

Originál: (sk) Obchod na korze nie je práve ideálne dielo pre heroický odkaz. Sme tu svedkami fanatizmu bez vlastného názoru. Je prirodzené zapadnúť a patriť niekam, ak už je potrebné rozhodnúť sa. Vtedy človek prestane počúvať seba, inštinkt a pripojí sa k stádu. Tóno Brtko počúval seba, svoje svedomie a ocitol sa sám. Len my vieme, keď sledujeme jeho príbeh, že sa rozhodol správne. A to je odkaz…
Zdroj: [Opoldusová, Jena, Zuzana Kronerová dostávala signály z neba, kultura.pravda.sk, 2014-03-28, 2014-03-29, http://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/313010-kronerova-dostavala-signaly-z-neba/]

Karl Marx foto
Publius Ovidius Naso foto
Napoleon Hill foto
Giordano Bruno foto

„Věda slouží k poznání sebe sama a vlastní úlohy v prostoru a čase. Porozumíme-li zákonům, které řídí přírodu, pochopíme i to, co řídí nás, a naopak.“

—  Giordano Bruno italský filozof, matematik a astronom 1548 - 1600

Zdroj: Filosofický bulletin Nová Akropolis. 16. číslo. 15.12.2010.

Teal Swan foto
Madonna foto
Albert Einstein foto
Albert Einstein foto
Oscar Wilde foto

Související témata