„Většina spisovatelů nerozumí literatuře více než ptáci ornitologii.“

Zdroj: [Reich-Ranicki téměř tři desítky let kultivoval Německo, art.ihned.cz, 2004-01-08, 2013-10-12, http://art.ihned.cz/c1-13824450-reich-ranicki-temer-tri-desitky-let-kultivoval-nemecko]

Marcel Reich-Ranicki foto
Marcel Reich-Ranicki2
německý literární kritik, novinář 1920 - 2013

Podobné citáty

Jan Bauer foto

„Spisovatelé se většinou rodí ze samotářských dětí.“

—  Jan Bauer český publicista, spisovatel a spisovatel literatury faktu 1945

Kniha Václav Havel: Necenzurovaný životopis

Mark Twain foto
Josef Škvorecký foto
Karol Irzykowski foto
Karel Schwarzenberg foto

„Nespokojenost se stavem české politiky je značná. Zaznamenávám při každé diskusi, že způsob, jak se u nás politika dělá, se většině lidí hnusí, nehledě na to, jestli ji dělá modrý pták, socan či černoprdelník.“

—  Karel Schwarzenberg český kandidát na prezidenta (2013), ministr zahraničních věcí ČR, místopředseda vlády ČR, člen českého Parlamentu (201… 1937

Zdroj: Oldřich Danda, rozhovor Právo, 22.11.2009, část rozhovoru dostupná na novinky.cz http://www.novinky.cz/domaci/184948-schwarzenberg-cssd-je-jako-povetrna-holka.html

Charles Bukowski foto
Leonid Nikolajevič Andrejev foto

„(Španělsko) je útočištěm průměrných spisovatelů, neschopných se obhájit v jiných literární oblastech a nemajících v podstatě čím přispět k literatuře.“

—  José María Guelbenzu španělský spisovatel 1944

o detektivní literatuře
Originál: (es) (En España) es el refugio de escritores mediocres, incapaces de defenderse en otros ámbitos narrativos y que en el fondo no tienen nada que aportar a la literatura.
Zdroj: [Intxausti, Aurora, “El género negro es el refugio de demasiados autores mediocres”, ccaa.elpais.com, 2014-11-02, 2014-11-03, http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/29/actualidad/1411992076_273517.html]

Jurij Andruchovyč foto

„Všichni ukrajinští spisovatelé prochází v Polsku zkouškou ohněm. Polsko je pro ukrajinskou literaturu očistcem.“

—  Jurij Andruchovyč ukrajinský spisovatel, básník, esejista a tlumočník 1960

Zdroj: [Jeništa, Jan, Ukrajinská literatura v Polsku (2005), iliteratura.cz, 2005-08-01, 2011-02-28, http://www.iliteratura.cz/Clanek/17675/ukrajinska-literatura-v-polsku-2005]

Marie Iljašenko foto

„Říká se, že dobrý spisovatel nenapodobuje, ale krade. Celá literatura je na tom postavena. Já kradu zcela vědomě.“

—  Marie Iljašenko česká básnířka 1983

Zdroj: [Jak si básník zvolí středoevropské občanství, pwf, 2016-05-03, 2017-02-20, http://www.pwf.cz/rubriky/jak-si-basnik-zvoli-stredoevropske-obcanstvi_10879.html]

Ferdinand Peroutka foto

„Dříve psávali spisovatelé z toho důvodu, že měli světu co říci: nyní, jak se zdá, píší spisovatelé většinou z toho důvodu, z něhož černoch prostrkuje si nosem kroužek: aby ozdobili svou vlastní osobnost.“

—  Ferdinand Peroutka český československý politik, dramatik, historik, novinář, politický spisovatel, spisovatel a vědecký spisovatel 1895 - 1978

Sluší-li se býti realistou - Krize literatury

Gabriel Laub foto
Alexandr Proškin foto

„Smrt Valentina Rasputina - to je konec jedné éry. Odešel velký ruský spisovatel, který přinesl do naší literatury konkrétní melodii.“

—  Alexandr Proškin ruský filmový režisér a herec 1940

Originál: (ru) Кончина Валентина Распутина — это конец эпохи. Ушел большой русский писатель, привнесший в нашу литературу определенную интонацию.
Zdroj: [«Это огромная пробоина в русской культуре», izvestia.ru, 2015-03-15, 2015-04-27, http://izvestia.ru/news/584097]

Otto František Babler foto
Johannes Mario Simmel foto
Jean-Claude Juncker foto

„O něčem rozhodneme, necháme to ležet a chvíli počkáme, co se stane. Pokud kolem toho není žádný velký povyk a nikdo se nebouří, protože většina lidí nerozumí, co bylo rozhodnuto, pokračujeme krok po kroku, až není cesty zpět.“

—  Jean-Claude Juncker lucemburský politik 1954

Originál: (de) Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.
Zdroj: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-15317086.html

Jacques Deval foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x