„Martin Luther nechtěl novou, ale obnovenou církev.“

—  Kurt Koch

Originál: (de) Martin Luther wollte keine neue, sondern eine erneuerte Kirche.
Zdroj: [Mayer, Norbert, "Martin Luther wollte eine erneuerte Kirche", diepresse.com, 2012-04-22, 2012-04-23, http://diepresse.com/home/panorama/religion/751557/Martin-Luther-wollte-eine-erneuerte-Kirche?from=suche.intern.portal]

Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Kurt Koch foto
Kurt Koch2
kardinál 1950

Podobné citáty

Viktor Orbán foto

„V obnovení zničené části Kolontáru nevidím žádný smysl. Zřejmě budeme muset vybudovat novou obytnou oblast a zničenou část budeme muset navždy oplotit jako pomník.“

—  Viktor Orbán maďarský politik, předseda strany Fidesz 1963

Zdroj: [ČT24, Jedovatý kal už je v Dunaji, ČT24, 2010-10-07, 2010-10-18, http://www.ct24.cz/svet/103552-jedovaty-kal-uz-je-v-dunaji/]

Dominik Duka foto

„My ho nepovažujeme za reformátora církve. Protože mistr Jan Hus nezakládal žádnou novou církev. Není sporu, že se podílel na reformním úsilí. o Janu Husovi.“

—  Dominik Duka český kardinál, teolog a vysokoškolský pedagog 1943

Zdroj: [Vaňáč, Martin, Hus podle Pospíšila, Duky, Kejře a Soukupa, getsemany.cz, červen 2015, 2017-09-29, http://www.getsemany.cz/node/3236, česky]

„Poskytl to, co bych popsal jako intelektuální stabilitu k vzrušení, které obklopovalo novou vizi církve po druhém vatikánském koncilu. -- o Johnu Francisovi Deardenovi“

—  Francis Thomas Hurley 1927 - 2016

Originál: (en) He provided what I would describe as an intellectual stability to the excitement that was surrounding the new vision of the church after Vatican II.
Zdroj: [THE LEGACY OF CARDINAL DEARDEN, washingtonpost, 1988-08-06, 2018-06-20, https://www.washingtonpost.com/archive/local/1988/08/06/the-legacy-of-cardinal-dearden/39428d06-5113-4a5c-ae05-5494e831107a/?noredirect=on]

François de La  Rochefoucauld foto
Alberto Methol Ferré foto

„Církev nepochybně nikdy nebyla onou karikaturou, jak ji líčí osvícenství, ale někdy přijala takové historické formy, které znetvořily a zohavily její povahu anebo zavdaly podnět těm, kteří chtěli církev líčit takovou, jaká není.“

—  Alberto Methol Ferré uruguayský intelektuál, spisovatel, novinář, historik, filosof a teolog 1929 - 2009

Zdroj: [O koncilu jinak, radiovaticana.cz, 2014-05-18, 2014-05-19, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20225]

Pedro Arrupe foto

„Otec Teilhard chtěl ukázat těm, kteří si myslí, že církev je zastaralá,… že křesťanství i církev jsou přímo v srdci světa, v jeho procesu hluboké transformace a že církev je připravena sdělit, že sama je schopna vnést do něj světlo, bez kterého je svět určen k zániku.“

—  Pedro Arrupe 28. představený Tovaryšstva Ježíšova 1907 - 1991

Zdroj: [Mikeš, František, Biskup Felix Maria Davídek, jeho multidisciplinární teologie a řád praxe, katolicka-dekadence.cz, 2011-02-27, http://www.katolicka-dekadence.cz/?p=499]

Franz Liszt foto

„Věřím v obnovení hudby jejím vnitřním spojením s básnictvím, což umožní volnější rozvoj umění, které by více odpovídalo duchu doby.“

—  Franz Liszt maďarský romantický skladatel a virtuózní pianista 1811 - 1886

Zdroj: Smolka, Jaroslav & kol.: Dějiny hudby, s. 464

Wernher von Braun foto
Dietrich Bonhoeffer foto

„Církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé.“

—  Dietrich Bonhoeffer německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista 1906 - 1945

Originál: (de) Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.
Zdroj: [Tam, Andrea, 2008, Dietrich Bonhoeffer: Christlich Verantwortliches Handeln - Theorie Und Praxis, GRIN Verlag, 81, němčina, 9783638933858]

„Šéfy ruských korporací nezajímá Ukrajina nebo Putinův šílený sen o obnovení staré říše Romanovců. Spíše by vedli nepřátelské převzetí (americké firmy) Kaiser Aluminum, než by dobývali Kyjev.“

—  Herbert E. Meyer 1945

Zdroj: [Putin by měl jít, ať ho třeba zastřelí, vyzývá bývalý poradce šéfa CIA, novinky.cz, 2014-08-05, 2014-08-05, http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/344172-putin-by-mel-jit-at-ho-treba-zastreli-vyzyva-byvaly-poradce-sefa-cia.html]

Jan Hus foto

„Od počátku 20. let jeho aktivity vyvolávaly podezření z iredentistické činnosti ve prospěch Maďarska s cílem obnovení územní integrity bývalého Uherska. Už po vzniku společného státu Čechů a Slováků začal působit v zákulisí maďarských opozičních stran.
o Vojtechu Tukovi“

—  Maroš Hertel

Originál: (sk) Od začiatku 20. rokov jeho aktivity vyvolávali podozrenia z iredentistickej činnosti v prospech Maďarska s cieľom obnovenia územnej integrity bývalého Uhorska. Už po vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov začal pôsobiť v zákulisí maďarských opozičných strán.
Zdroj: [Gyarfašová, Soňa, Storočie procesov: Ako súdili Tisa, Husáka či Tuku, sme.sk, 2013-11-29, 2014-05-30, http://kultura.sme.sk/c/7022976/storocie-procesov-ako-sudili-tisa-husaka-ci-tuku.html]

Josef Vrana foto

„Velehrad církvi nepomohl, naopak pro ni bude mít neblahé následky. Je to ostuda církve.“

—  Josef Vrana český katolický kněz 1905 - 1987

o pouti na Velehrad v roce 1985
Zdroj: [Balík, Stanislav, Hanuš, Jiří, 2014, Katolická církev v Československu 1945-1989, Centrum pro studium demokracie a kultury, 58, 978-80-7325-311-0]

„Závazek vůči církvi je normálním předpokladem pro kompetentní kritiku církve.“

—  Avery Dulles americký kardinál, duchovní a teolog 1918 - 2008

Originál: (en) Commitment to the Church is a normal prerequisite for competently criticising the Church.
Zdroj: [Cardinal Avery Dulles: Jesuit priest and theologian Catholic theologian, independent.co.uk, 2008-12-18, 2018-06-21, https://www.independent.co.uk/news/obituaries/cardinal-avery-dulles-jesuit-priest-and-theologian-catholic-theologian-1202280.html]

Aurelius Augustinus foto
Charles Spurgeon foto

„Je-li v církvi, k níž příslušíš, něco, co je proti inspirovanému Slovu, opusť tu církev.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) If there be anything in the church to which you belong which is contrary to the inspired Word, leave that church.
Zdroj: Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 22.

František Tomášek foto

„To je poslední nárok, který církev vznáší.“

—  František Tomášek český kardinál, profesor a teolog 1899 - 1992

Údajně řečeno v roce 1991. První zmínky se objevují v roce 2011 v diskusi o církevních restitucích, následně je údajný citát hojně rozšiřován jejich odpůrci.
Podvržené citáty
Zdroj: [Duka, Dominik, Dominik Duka, Doprovodný dopis k předání petice L.Procházkové p.nunciovi, http://www.dominikduka.cz/vyjadreni/dopis-papezi/, 2013-7-15, 2015-6-14]
Zdroj: [Co kardinál Tomášek neřekl, Britské listy, 2013-5-31, 2015-6-15, http://www.blisty.cz/art/68713.html]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“