„Církev je církví jen tehdy, když je tu pro druhé.“

Originál: (de) Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.
Zdroj: [Tam, Andrea, 2008, Dietrich Bonhoeffer: Christlich Verantwortliches Handeln - Theorie Und Praxis, GRIN Verlag, 81, němčina, 9783638933858]

Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Témata
církev
Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer10
německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista 1906 - 1945

Podobné citáty

Papež František foto

„A nyní začněme tuto cestu biskupa a lidí, tuto cestu Římské církve, která se snaží jít příkladem všem ostatním církvím, cestu pravdy a lásky. Modleme se jeden za druhého, modleme se za celý svět, aby zde bylo společné bratrství.“

—  Papež František 266. papež římskokatolické církve 1936

krátce po zvolení papežem
Zdroj: [Novinky, ČTK, Nový papež je z Argentiny, přijal jméno František, Novinky.cz, http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/295973-novy-papez-je-z-argentiny-prijal-jmeno-frantisek.html, 2013-03-13, 2015-10-24]

Jan Hus foto

„Poskytl to, co bych popsal jako intelektuální stabilitu k vzrušení, které obklopovalo novou vizi církve po druhém vatikánském koncilu. -- o Johnu Francisovi Deardenovi“

—  Francis Thomas Hurley 1927 - 2016

Originál: (en) He provided what I would describe as an intellectual stability to the excitement that was surrounding the new vision of the church after Vatican II.
Zdroj: [THE LEGACY OF CARDINAL DEARDEN, washingtonpost, 1988-08-06, 2018-06-20, https://www.washingtonpost.com/archive/local/1988/08/06/the-legacy-of-cardinal-dearden/39428d06-5113-4a5c-ae05-5494e831107a/?noredirect=on]

Josef Vrana foto

„Velehrad církvi nepomohl, naopak pro ni bude mít neblahé následky. Je to ostuda církve.“

—  Josef Vrana český katolický kněz 1905 - 1987

o pouti na Velehrad v roce 1985
Zdroj: [Balík, Stanislav, Hanuš, Jiří, 2014, Katolická církev v Československu 1945-1989, Centrum pro studium demokracie a kultury, 58, 978-80-7325-311-0]

„Závazek vůči církvi je normálním předpokladem pro kompetentní kritiku církve.“

—  Avery Dulles americký kardinál, duchovní a teolog 1918 - 2008

Originál: (en) Commitment to the Church is a normal prerequisite for competently criticising the Church.
Zdroj: [Cardinal Avery Dulles: Jesuit priest and theologian Catholic theologian, independent.co.uk, 2008-12-18, 2018-06-21, https://www.independent.co.uk/news/obituaries/cardinal-avery-dulles-jesuit-priest-and-theologian-catholic-theologian-1202280.html]

Aurelius Augustinus foto
Charles Spurgeon foto

„Je-li v církvi, k níž příslušíš, něco, co je proti inspirovanému Slovu, opusť tu církev.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) If there be anything in the church to which you belong which is contrary to the inspired Word, leave that church.
Zdroj: Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 22.

František Tomášek foto

„To je poslední nárok, který církev vznáší.“

—  František Tomášek český kardinál, profesor a teolog 1899 - 1992

Údajně řečeno v roce 1991. První zmínky se objevují v roce 2011 v diskusi o církevních restitucích, následně je údajný citát hojně rozšiřován jejich odpůrci.
Podvržené citáty
Zdroj: [Duka, Dominik, Dominik Duka, Doprovodný dopis k předání petice L.Procházkové p.nunciovi, http://www.dominikduka.cz/vyjadreni/dopis-papezi/, 2013-7-15, 2015-6-14]
Zdroj: [Co kardinál Tomášek neřekl, Britské listy, 2013-5-31, 2015-6-15, http://www.blisty.cz/art/68713.html]

Romano Guardini foto

„Církev se probouzí v duších lidí.“

—  Romano Guardini německý teolog a kněz 1885 - 1968

Originál: (de) Die Kirche erwacht in den Seelen.
Zdroj: [Seewald, Peter, 2008, Benedict XVI:An Intimate Portrait, Ignatius Press, 119, 978-15861-719-02]

Karl Jaspers foto

„Církve jsou pro všechny, filosofie pro jedince.“

—  Karl Jaspers německý psychiatr a filozof 1883 - 1969

„Doposud jsme viděli, jak se Západ vzdaluje církvím. S papežem Františkem začínáme vidět církev, která se vzdaluje Západu.“

—  Luigi Accattoli italský novinář a spisovatel 1943

Zdroj: [Papež a chudá církev se vzdalují Západu, radiovaticana.cz, 2014-03-13, 2014-03-19, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19766]

„[Církev musí] přistupovat k holokaustu v duchu pokání jako ke zlu, které spáchalo tolik pokřtěných členů církve a mnoho dalších to nezastavilo.“

—  William Henry Keeler

Originál: (en) Church must “approach the Holocaust in a spirit of repentance as an evil that so many of the church’s baptized members perpetrated and so many others failed to stop.”
Zdroj: [William Keeler, cardinal who led Baltimore’s archdiocese for 18 years, dies at 86, washingtonpost, 2017-03-23, 2018-06-21, https://www.washingtonpost.com/national/religion/william-keeler-cardinal-who-headed-baltimores-archdiocese-for-18-years-dies-at-86/2017/03/23/a977ab00-0fc2-11e7-9d5a-a83e627dc120_story.html?noredirect=on&utm_term=.4d631876c55e]

Mordechaj Lewy foto

„Nemáme v úmyslu zasahovat do vnitřního fungování katolické církve, ale vracení těch, kteří popírali holocaust zpět do církve, vrhlo stín na vztahy mezi Židy a katolíky.“

—  Mordechaj Lewy izraelský diplomat 1948

reakce na zrušení exkomunikace Richarda Williamsona Benediktem XVI.
Zdroj: [Papež vrátil do funkce biskupa, který popíral holocaust, 2009-01-24, 2009-01-25, 2010-11-29, http://ihned.cz/c4-10112050-33341600-007000_d-papez-vratil-do-funkce-biskupa-ktery-popiral-holocaust-vyostril-tim-katolicko-zidovske-vztahy]

Charles Spurgeon foto

„Církev, která neexistuje, aby napravila pohanství, bojovala se zlem, ničila blud, bořila lež, církev, která neexistuje, aby stála na straně chudých, odsuzovala nespravedlnost a nepodporovala spravedlnost, je církví, která nemá právo být.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) A church that does not exist to reclaim heathenism, to fight evil, to destroy error, to put down falsehood, a church that does not exist to take the side of the poor, to denounce injustice and to hold up righteousness, is a church that has no right to be.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, The First Cry from the Cross: A Sermon (No. 897), delivered on Sunday Morning, October 24th, 1869, http://www.romans45.org/spurgeon/sermons/0897.htm, 9.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Fulton Sheen foto
Matthew Henry foto

„Svůdci jsou nebezpečnějšími nepřáteli církve než pronásledovatelé.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) Seducers are more dangerous enemies to the church than persecutors.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Matthew, Chapter XXIV., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc5.Matt.xxv.html, 6.9.2006, 3.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Paul-Émile Léger foto

„Mnohá schémata příliš pohlížejí na církev jako na obleženou instituci, kterou musí koncil bránit, a nevnímají dostatečně vyzařování spásy. Církev se tak jeví spíše jako právní než jako misionářská instituce.“

—  Paul-Émile Léger 1904 - 1991

1962
Zdroj: [Schatz, Klaus, 2014, Všeobecné koncily - Ohniska církevních dějin, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 1, 275, 978-80-7325-345-5]

Honoré De Balzac foto
Jan Kalvín foto
Philippe Barbarin foto

„Církev je zvyklá na to, že je rohožkou na které si lidé čistí boty.“

—  Philippe Barbarin katolický kardinál 1950

Zdroj: [Koláček, Josef, Delikátně, ale vhod i nevhod, radiovaticana.cz, 2012-08-26, 2012-09-01, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16969]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“