„Každé poučení bolí.“

Zdroj: [Peck, M. Scott, Nevyšlapanou cestou, Argo, Praha, 1996, 80-7203-036-1, 277]

Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Témata
poučení, bol
Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin81
americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, věd… 1706 - 1790

Podobné citáty

Oscar Wilde foto
Aischylos foto

„I stařec je k poučení vždy dost mlád.“

—  Aischylos starověký aténský dramatik -525 - -456 př. n. l.

Jorge Amado foto
Otto František Babler foto
Flann O'Brien foto
William H. Gates foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Pavel Vrba foto
Johannes Mario Simmel foto
Prokop Málek foto
John Green foto
Georg Wilhelm Friedrich Hegel foto
Démokritos foto

„Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Nir Barkat foto

„Rozdělená města nikdy nikde úspěšně nefungovala. Buď se spojila, nebo zanikla. Poučení je jasné: Jeruzalém musí zůstat jednotný.“

—  Nir Barkat izraelský politik 1959

v dopise ministrni zahraničí EU o rozdělení Jeruzaléma na izraelskou a palestinskou část
Zdroj: [Spencerová, Tereza, EU vkročila na Blízký východ, literarky.cz, 2009-12-16, 2011-02-20, http://www.literarky.cz/svet/blizky-vychod/1780-eu-vkroila-na-blizky-vychod]

Michael Keith Billington foto

„Jeho Lear přináší výkon ukotvený v detailním odpozorování stáří a hlubokém porozumění, jaké poučení přináší ztráta všeho.“

—  Michael Keith Billington 1939

o Ianu McKellenovi
Zdroj: [‚Gandalf‘ McKellen si v NT Live vyřídí účty s pošetilým králem Learem, https://www.aerofilms.cz/magazin/gandalf-mckellen-si-v-nt-live-vyridi-ucty-s-posetilym-kralem-learem/, 2020-06-25, 2018-09-21]

Michel De Montaigne foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“