Aischylos citáty

 Aischylos foto

23   114

Aischylos

Datum narození: 525 př. n. l.
Datum úmrtí: 456 př. n. l.
Další jména: Aischylos z Athén

Aischylos byl první z řady velkých řeckých dramatiků, píšících tragédie.


„Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.“

„Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit.“


„Musíme se protrpět k pravdě.“

„Úspěšný člověk je v očích lidí oheň.“

„Výčitky jsou srdci důtkami.“

„Je to vždy vhodná doba pro starého muže - učit se.“

„Kdo miluje, má stále plné ruce práce.“

„Láska nás činí jen šťastnými, místo aby činila náš život radostný.“


„Bronz je zrcadlem formy, víno zrcadlem srdce.“

„Přijde, co má přijít.“

„Je v povaze smrtelníků kopnout do člověka, když leží.“

„Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří.“


„I stařec je k poučení vždy dost mlád.“

„Kdo pozná potřebné věci, i když ne mnohé, je moudrý.“

„Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.“

„Učiní-li muž něco z lásky ke světu, postará se svět o to, aby to již podruhé neučinil.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .