„Nevíra zničí i ty nejlepší z nás; víra zachrání i ty nejhorší z nás.“

Originál: (en) Unbelief will destroy the best of us; faith will save the worst of us.
Zdroj: [Spurgeon, Charles Haddon, The Present Truth: A Collection of Sermons Preached at the Metropolitan Tabernacle, Passmore & Alabaster, New York, 1883, 378, 183, angličtina]

Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Témata
víra
Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon141
britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Podobné citáty

Charles Spurgeon foto

„Víra, která nepůsobí k pročištění, bude působit k rozkladu. Pokud nás víra nevede ke vzdychání po svatosti, není o nic lepší než víra ďáblů, a možná ani tak dobrá jako jejich.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) A faith which works not for purification will work for putrefaction. Unless our faith makes us pine after holiness, it is no better than the faith of devils, and perhaps it is not even so good as that.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, Receiving the Holy Spirit: A Sermon (No. 1790), delivered on Lord's-Day Morning, July 13, 1884, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons30.xxxiv.html, 1.6.2005, 10.2.2016, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Žarko Petan foto
Henry David Thoreau foto

„Nejmenší semeno víry je lepší než největší ovoce štěstí.“

—  Henry David Thoreau americký autor a přírodovědec 1817 - 1862

Originál: (en) The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Gilbert Keith Chesterton foto
Karl Heinrich Waggerl foto
Lauren Kate foto
Orison Swett Marden foto
Pavel Vrba foto
Christopher Hitchens foto
Norman Vincent Peale foto
Baba Vanga foto
Květoslav Minařík foto
Jeremy Bentham foto
Gabriel Laub foto

„Negace je silnější víra než víra.“

—  Gabriel Laub český esejista a novinář 1928 - 1998

Erich Fromm foto

„Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo.“

—  Erich Fromm německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 - 1980

Jan Hus foto

„…vyznání úst bez víry není srdečné, ani víra bez vyznání není platná.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Zdroj: Provázek třípramenný, cit. dle "Na každý den 2015". Kalich 2014, s.117

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“