„Víra, která nepůsobí k pročištění, bude působit k rozkladu. Pokud nás víra nevede ke vzdychání po svatosti, není o nic lepší než víra ďáblů, a možná ani tak dobrá jako jejich.“

—  Charles Spurgeon, O víře, (en) A faith which works not for purification will work for putrefaction. Unless our faith makes us pine after holiness, it is no better than the faith of devils, and perhaps it is not even so good as that. Source: [Spurgeon, Charles, Receiving the Holy Spirit: A Sermon (No. 1790), delivered on Lord's-Day Morning, July 13, 1884, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons30.xxxiv.html, 1.6.2005, 10.2.2016, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]
Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon141
britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Podobné citáty

Mahátma Gándhí foto
Charles Spurgeon foto

„Nevíra zničí i ty nejlepší z nás; víra zachrání i ty nejhorší z nás.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O víře, (en) Unbelief will destroy the best of us; faith will save the worst of us. Source: [Spurgeon, Charles Haddon, The Present Truth: A Collection of Sermons Preached at the Metropolitan Tabernacle, Passmore & Alabaster, New York, 1883, 378, 183, angličtina]

Václav Richter foto

„Utopit se je možné i ve víru života.“

—  Václav Richter český učitel, básník a prozaik 1940 - 1999

Norbert Wiener foto
Žarko Petan foto
Henry David Thoreau foto

„Nejmenší semeno víry je lepší než největší ovoce štěstí.“

—  Henry David Thoreau americký autor a přírodovědec 1817 - 1862
(en) The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Charles Spurgeon foto
Ambrose Bierce foto
Joshua Ferris foto

„Víra je koneckonců víra. Ta možnost pochyb je v ní stále přítomna. Kdyby neexistovaly pochybnosti, věřili by všichni.“

—  Joshua Ferris americký autor 1974
Source: [Ferris, Joshua, iliteratura.cz, 2015-11-08, 2015-11-11, http://www.iliteratura.cz/Clanek/35547/ferris-joshua]

Josef Hlouch foto

„Věc víry je v podstatě věcí dobré vůle.“

—  Josef Hlouch český profesor, teolog a vysokoškolský pedagog 1902 - 1972

Helen Keller foto
Anthony de Mello foto
Søren Kierkegaard foto
Radovan Lukavský foto

„V mém životě víra v Boha, řekl bych skoro od narození, znamenala možnost života vůbec. Protože bez víry v Boha nevím, jak by se vůbec dalo žít.“

—  Radovan Lukavský český dabér, herec, profesor a vysokoškolský pedagog 1919 - 2008
Radovan Lukavský v internetovém interview se čtenáři Vira.cz 7. června 2007 Source: http://www.vira.cz/rozhovory/rozhovor.php?sel_rozhovor=20&order=DESC

Karel IV. foto

„Co platna jest urozenost nebo hojnost jmění, není-li při nich čistého svědomí, pravé víry a naděje ve svaté vzkříšení.“

—  Karel IV., kniha Vita Caroli
Source: [Lucemburský, Karel, Vita Caroli, 2, http://www.korunovacni-klenoty.cz/cs/jine/karel-iv-vita-caroli-kapitola-ii.html]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x