„Nic nás neučí o neocenitelnosti Stvořitele tak moc, jako když se učíme prázdnotě všeho ostatního.“

Originál: (en) Nothing teaches us so much about the preciousness of the Creator as when we learn the emptiness of all besides.
Zdroj: [Spurgeon, Charles, Order and Argument in Prayer: A Sermon (No. 700), delivered on Sunday Morning, July 15th, 1866, http://www.spurgeon.org/sermons/0700.htm, 6.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]

Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon141
britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Podobné citáty

Ralph Waldo Emerson foto
Eckhart Tolle foto
Zdeněk Jirotka foto
Hana Andronikova foto
Gabriel Laub foto
John Charles Ryle foto

„Jsme-li praví křesťané, nemáme očekávat, že na naší cestě do nebe půjde vše snadno. Nemáme to pokládat za něco divného, musíme-li podstoupit nemoce, škody, ztráty a zklamání, stejně jako ostatní. Omilostnění zdarma a plné odpuštění, milost cestou a sláva na konci — to vše Spasitel zaslíbil dát. Ale nikdy neslíbil, že nebudeme mít soužení. Miluje nás příliš mnoho, aby nám zaslíbil něco takového. Skrze soužení nás učí mnoha vzácným lekcím, které bychom se jinak nikdy nenaučili. Soužením nám ukazuje naši prázdnotu a slabost, přitahuje ke trůnu milosti, pročišťuje naše city, odstavuje nás od tohoto světa a působí v nás touhu po nebi. To ráno při vzkříšení řekneme, „k dobrémuť jest mi to, že jsem pobyl v trápení.““

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Měli bychom Bohu děkovat za každou bouři.
[(en) If we are true Christians, we must not expect everything smooth in our journey to heaven. We must count it no strange thing, if we have to endure sicknesses, losses, bereavements, and disappointments, just like other people. Free pardon and full forgiveness, grace by the way and glory to the end – all this our Savior has promised to give. But He has never promised that we shall have no afflictions. He loves us too well to promise that. By affliction he teaches us many precious lessons, which without it we should never learn. By affliction he shows us our emptiness and weakness, draws us to the throne of grace, purifies our affections, weans us from this world, makes us long for heaven. In the resurrection morning we shall say, ‘it is good for me that I was afflicted.’ We shall thank God for every storm.”]
Zdroj: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Mark. S. 83.

Oskar Roehler foto
Margaret Atwood foto
Dominik Tatarka foto
Vince Lombardi foto
Roy Littlesun foto
Roy Littlesun foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Publius Cornelius Tacitus foto
Andrzej Sapkowski foto

„Jak pusto. Jaká prázdnota…
… ve mně.“

—  Andrzej Sapkowski polský spisovatel fantasy 1948

Zaklínač I., Zrno pravdy

Blaise Pascal foto
Jack Kerouac foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“