„Světská sláva – polní tráva. Leč ze sena jsou živi ještě potomci.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 9. dubna 2020. Historie
Jan Sobotka foto
Jan Sobotka160
český spisovatel 1944

Podobné citáty

Jiří Žáček foto
Václav Hollar foto
Felix Jenewein foto

„O mně se povídalo – ano, hezké to jest (pojetí kompozice, krásná linie), ale není to provedené, prokreslené, forma kulhá, vůbec nemá to známku pravdy. Dnes šílenství je oponovat vkusu času, leč to, co mně překážely na cestě slávy, jsem snahu pojal odstranit, a já to odstraním.“

—  Felix Jenewein český ilustrátor a malíř 1857 - 1905

Zdroj: [1058. schůzka: Mistr temné palety, rozhlas.cz, 2015-10-04, 2016-08-22, http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/1058-schuzka-mistr-temne-palety--1535775]

Erich von Manstein foto

„Pruští polní maršálové se nebouří.“

—  Erich von Manstein německý generál 1887 - 1973

Chybí zdroj
Neozdrojované citáty

Martin Bucer foto

„Měšťané nejsou spravování pro své dobro a ke pravé slávě nejvyššího Krále, když světské autority nevládnou podle Božího Zákona a sami se jím neřídí. Neboť kde není Bůh uznáván a kde není vyžadována poslušnost Jemu před vším ostatním, tam pokoj není pokojem, spravedlnost spravedlností, a to, co by mělo být ku prospěchu, přináší místo toho bezpráví.“

—  Martin Bucer protestantský reformátor 1491 - 1551

Originál: (en) Citizens are not governed for their good and for the true glory of the supreme King when the secular authorities do not rule according to the divine Law and are not set to observe it themselves. For where God is not recognized and obedience to Him is not required before all things, there peace is not peace, justice is not justice, and that which should be profitable brings injury instead.
Zdroj: [Bucer, Martin, Instruction in Christian Love, 1523, https://books.google.cz/books?id=kucWQF6Fru0C&dq, John Knox Press, Minnesota, 1952, 68, 35, angličtina]

Mauro Piacenza foto

„Papež František často označuje církev za „polní nemocnici.““

—  Mauro Piacenza katolický kardinál 1944

Tento tak jasný výraz se ujal. Přistoupíme-li tedy na tento obraz, můžeme říct, že zpověď je v této nemocnici oddělením první pomoci. Zpovědník je pastýř, otec, učitel, vychovatel, milosrdný soudce a lékař, který má pomáhat návratu do plných sil.
Zdroj: [Kardinál Piacenza: čekejte na lidi ve zpovědnici, radiovaticana.cz, 2014-03-25, 2014-03-26, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19853]

Jan Kollár foto

„Vezmi mu svobodu, a již není člověkem, ale polním živočichem.“

—  Jan Kollár český básník, lingvista, protestantský duchovní, spisovatel a vědecký spisovatel 1793 - 1852

William Blake foto

„Vidět svět v zrnku písku a nebe v polním kvítí…“

—  William Blake anglický romantický básník 1757 - 1827

Zdroj: [Exley, Helen, Pro klid v duši 365 : Citáty na každý den, Zuzana Pavlová, Slovart, Praha, 2018, 368, 978-80-7529-518-7, 312]

Otto Mueller foto
Maro Publius Vergilius foto

„Dokud jsme živi, žijme.“

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

Marcus Terentius Varro Reatinus foto

„Božská přirozenost nám dala polnosti, lidské umění vystavělo města.“

—  Marcus Terentius Varro Reatinus starověký latinský učenec -116 - -27 př. n. l.

Originál: (la) DIVINA NATURA DEDIT AGROS, ARS HUMANA AEDIFICAVIT URBES

Charles Baudelaire foto
Terry Pratchett foto

„Měl výraz sekačky na trávu, která právě zjistila, že si tráva založila odbory.“

—  Terry Pratchett anglický spisovatel 1948 - 2015

Hrr na ně!

Ladislav Rašín foto

„Pokud živ budu, nebude pro mne vyřízeno, co se stalo.“

—  Ladislav Rašín český politik, advokát, novinář, právník a překladatel 1900 - 1945

parlamentní vystoupení v prosinci 1938 o Mnichovu
Zdroj: [KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století, http://libri.cz/databaze/kdo20/list.php?od=r&start=1&count=20, 2016-07-26, Libri]

Chalíl Džibrán foto

„Láska nemá jiného přání, leč naplnit se.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 - 1931

Quintus Horatius Flaccus foto

Související témata