„Světská sláva – polní tráva. Leč ze sena jsou živi ještě potomci.“

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka159
český spisovatel 1944
Reklama

Podobné citáty

Jiří Žáček foto
Reklama
Václav Hollar foto
Felix Jenewein foto
Erich von Manstein foto

„Pruští polní maršálové se nebouří.“

—  Erich von Manstein německý generál 1887 - 1973
Neozdrojované citáty, Chybí zdroj

Martin Bucer foto

„Měšťané nejsou spravování pro své dobro a ke pravé slávě nejvyššího Krále, když světské autority nevládnou podle Božího Zákona a sami se jím neřídí. Neboť kde není Bůh uznáván a kde není vyžadována poslušnost Jemu před vším ostatním, tam pokoj není pokojem, spravedlnost spravedlností, a to, co by mělo být ku prospěchu, přináší místo toho bezpráví.“

—  Martin Bucer protestantský reformátor 1491 - 1551
O vládcích, (en) Citizens are not governed for their good and for the true glory of the supreme King when the secular authorities do not rule according to the divine Law and are not set to observe it themselves. For where God is not recognized and obedience to Him is not required before all things, there peace is not peace, justice is not justice, and that which should be profitable brings injury instead. Source: [Bucer, Martin, Instruction in Christian Love, 1523, https://books.google.cz/books?id=kucWQF6Fru0C&dq, John Knox Press, Minnesota, 1952, 68, 35, angličtina]

Jan Kollár foto

„Vezmi mu svobodu, a již není člověkem, ale polním živočichem.“

—  Jan Kollár český básník, lingvista, protestantský duchovní, spisovatel a vědecký spisovatel 1793 - 1852

Marcus Terentius Varro Reatinus foto
Otto Mueller foto
Maro Publius Vergilius foto

„Dokud jsme živi, žijme.“

—  Maro Publius Vergilius starověký římský básník -70 - -19 př. n. l.

Charles Baudelaire foto
Samuel Beckett foto
Chalíl Džibrán foto

„Láska nemá jiného přání, leč naplnit se.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 - 1931

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“