„Když píši tyto věci, přiznávám se, že mě k tomu nepudí nic jiného leč láska k Pánu našemu Ježíši ukřižovanému, jehož stigmata toužím nésti na svém těle, přiměřené k mé slabosti a nicotnosti a vyprošuji si na něm, aby mi popřál toho, abych nehledal svou slávu jinde leč v jeho kříži a v oné nevýstižné pohaně jeho utrpení, kterou za mne vytrpěl můj Bůh, můj Stvořitel, můj miláček.“

Citáty z Pravidel Starého a Nového zákona
Zdroj: Tamtéž, s. 42–43.

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. září 2021. Historie
Matěj z Janova foto
Matěj z Janova13
český náboženský spisovatel, teolog a římskokatolický ducho… 1350 - 1393

Podobné citáty

Chalíl Džibrán foto

„Láska nemá jiného přání, leč naplnit se.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 - 1931

Jan Sobotka foto
Samuel Ha-Nagid foto
Maxmilián Kolbe foto

„Rozjímání nad utrpením Pána Ježíše je nejúčinnějším prostředkem k získání odporu vůči hříchu (z lítosti nad hříchy) a k rozhojnění lásky k Pánu Ježíši.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

Georg Christoph Lichtenberg foto
Platón foto
John Bunyan foto

„Kristus je v Bohu natolik skryt přirozenému tělesnému chápání, že nemůže být nikým spasitelně poznán, leč jim Jej zjeví Bůh Otec sám.“

—  John Bunyan, The Pilgrim's Progress

Originál: (en) Christ is so hid in God from the natural apprehensions of the flesh, that he cannot by any man be savingly known, unless God the Father reveals him to them.
Zdroj: BUNYAN, John; SCOTT, Thomas. The Pilgrim's Progress: From this World to that which is to Come. Delivered Under the Similitude of a Dream. S. 196.

Ambroise Paré foto

„Léčil jsem, avšak uzdravil Bůh.“

—  Ambroise Paré 1510 - 1590

Zdroj: [Houdek, František, Žalozpěv nad psychosomatickou medicínou, vesmir.cz, 2018-08-05, 2020-04-14, https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2018/11/]

George Whitefield foto

„Neboj se svého slabého těla, neboť jsme nesmrtelní, dokud naše práce neskončí.“

—  George Whitefield anglický ministr a kazatel 1714 - 1770

Originál: (en) Fear not your weak body, we are immortal till our work is done.
Zdroj: Memoirs of Rev. George Whitefield, revised and corrected with large additions and improvements, to which is appended an extensive collection of his sermons and other writings. S. 127.

Jean De La Fontaine foto
Axel Munthe foto
Sulchan-saba Orbeliani foto
Stephen King foto
Karel Janeček foto
Jean De La Fontaine foto
Božena Němcová foto
Miguel de Cervantes foto

„Nepřítomnost léčí lásku.“

—  Miguel de Cervantes španělský spisovatel 1547 - 1616

Thomas Alva Edison foto

„Budoucí lékař nebude léčit lidské tělo pomocí léků, ale spíše bude léčit a předcházet nemocem pomocí stravy.“

—  Thomas Alva Edison americký vynálezce a podnikatel 1847 - 1931

Originál: (en) The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition.

Související témata