„Mně rozkoší je neproniklý les a v slastném nadšení se tovaryší má duše s osamnělým břehem kdes, kde z hloubi moře hudbu věčna slyším. Mám lásku k lidem, k přírodě však vyšší.“

— George Gordon Byron

George Gordon Byron foto
George Gordon Byron52
anglický básník a vůdčí postava hnutí romantismu

Podobné citáty

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .