„Buď požehnáno počasí, neboť je společnou věcí lidí, kteří si nemají co říci.“

Povětroň

Poslední aktualizace 1. února 2022. Historie
Karel Čapek foto
Karel Čapek227
český spisovatel 1890 - 1938

Podobné citáty

Ronald Fangen foto

„Jako společnosti nám prospěje starat se o problémy lidí, kteří z tohoto systému vypadli nebo nemají zastání.“

—  Kateřina Šimáčková česká soudkyně Nejvyššího správního soudu ČR a ústavní soudkyně 1966

Zdroj: https://www.respekt.cz/tydenik/2020/31/soudkyne-pribehu

Elbert Hubbard foto
Citát „Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí.“
Georg Christoph Lichtenberg foto
Benjamin Franklin foto

„Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

Oscar Wilde foto
Jules Romains foto
Jack Welch foto
René Descartes foto

„Zdravý rozum je patrně ta nejlépe rozdělená věc na světě, neboť každý si myslí, že jej má dost, a ani ti, kdo jsou v jiných věcech nejvíce nenasytní, vůbec netouží mít jej víc než mají.“

—  René Descartes, kniha Rozprava o metodě

<span lang="fr">Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont.</span> (Discours de la méthode (1637), první věta)

Chris Guillebeau foto
Gabriel Chevallier foto
Jan Masaryk foto
Will Smith foto
George Bernard Shaw foto
Erich Fromm foto
Richard Sibbes foto

„Jako člověk mladé rostlinky zprvu ochraňuje a ohrazuje je ploty a ostříhá je od poškození, ale poté, co vyrostou, tyto věci odstraní a vystaví rostliny větru a počasí, tak se Bůh stará o své děti nejprve podpěrami vnitřního utěšování, ale poté je vystavuje bouřím a větrům, neboť jsou již lépe schopni je snášet. Ať si tedy nikdo nemyslí, že je lepší, když je soužení zproštěn více než jiní; je to proto, že ho Bůh neshledává schopným snést něco těžšího.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635

Originál: (en) As men cherish young plants at first and fence them about with hedges to keep them from hurt, but when they are grown they remove these things and leave them to the wind and weather, so God sustains His children at first with props of inward comforts, but afterwards He ex poses them to storms and winds because they are better able to bear them. Therefore let no man think himself the better because he is more free from troubles than others; it is because God sees him not fit to bear greater.
Zdroj: The Golden Treasury of Puritan Quotations, s. 228.

Ladislav Hejdánek foto

„Filosof si nemůže dovolit jinak myslet a jinak žít. Ale protože vyrostl a žije v určité společnosti, musí také tuto svou společnost, svou zemi a svou dobu vidět nanejvýš kriticky. A tu je třeba říci, že lepší filosofové u nás vždycky měli povědomí své povinnosti mluvit do veřejných věcí. S tím je však spojen pochopitelně další problém, neboť mluví-li filosof do veřejných věcí, pak nikdy nemá smysl, jestliže říká to, co ostatní chtějí slyšet – ať už jsou s daným stavem spokojeni, nebo nejsou. V takovém případě by totiž filosof byl zbytečný, neboť všichni si docela dobře vystačí bez něho, stačí si sami. Ale když říká něco jiného, než ti druzí chtějí slyšet, anebo když dokonce říká něco, co vůbec nechtějí slyšet, tak jsou z toho konflikty. Lidem, kteří chtějí sami rozhodovat o tom, co chtějí slyšet, stačí rétoři, sofisté a ideologové. Ti sami nabízejí své služby, nejčastěji za úplatu. Na „trhu myšlenek“ se proto vždycky uplatní spíše myšlenky líbivé, než kritické“

—  Ladislav Hejdánek český filozof a profesor 1927

a proto nelíbivé, neboť líbivá kritika je vždycky podezřelá tím, že svou jednostranností vyhovuje těm, kdo se jí z nějakých důvodů vyhnuli nebo kterým se vyhnula
Zdroj: GENetické myšlenky, 1994 http://www.hejdanek.eu/digiarchiv.php?id_detail=107

Související témata