Charles Louis Montesquieu citáty

Charles Louis Montesquieu foto

38   137

Charles Louis Montesquieu

Datum narození: 18. leden 1689
Datum úmrtí: 10. únor 1755
Další jména: Шарль Луи де Монтескьё, Charles-Louis Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de Montesquieu

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu [šarl lui d sekonda monteskije], byl francouzský filosof a spisovatel, především kritik francouzského absolutismu a společnosti své doby.


„Nic neshledávám tak obtížným, jako být duchaplný ve společnosti hlupáků.“

„Pakliže nás žena miluje, odpustí nám i naše nedostatky, pokud nás nemiluje, neodpustí nám ani naše přednosti.“


„S většinou lidí raději souhlasím, než bych jim naslouchal.“

„Nálada je vášeň ducha.“

„Velkých podlostí se dopouštíme z nenávisti, malých ze strachu.“

„Člověk, který nemá vlastnosti generála ve třiceti letech, nebude je mít nikdy.“

„Kapitál skromnosti přináší vždy vysoké úroky.“

„Zbytečné zákony oslabují zákony nutné.“ z díla L’Esprit des lois


„Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí.“

„Šťastný národ, který má nudné dějiny.“

„U Římanů zákony nemohly důvěřovat otrokům, protože otroci nemohli důvěřovat zákonům.“

„Někdo vám musí šlapat na paty. Člověk je jako pružina, která je tím silnější, čím víc ji stlačíme.“


„U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu.“

„Lidé, kteří se rádi vzdělávají, nejsou nikdy nečinní.“

„Společnost je založena na vzájemné výhodě.“

„Řečníci zpravidla to, co chybí na hloubce, nahrazují délkou.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .