„Je věcí rozumnosti zdržovat se úsudku před plným poznáním věcí, zvláště pak slov a činů.“

— Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 - 1670

Podobné citáty

Další