Eugéne Delacroix citáty

Eugéne Delacroix foto

18   127

Eugéne Delacroix

Datum narození: 26. duben 1798
Datum úmrtí: 13. srpen 1863
Další jména: Ferdinand Victor Eugène Delacroix, Фердинан Виктор Эжен Делакруа

Ferdinand Victor Eugène Delacroix [Delakrua] byl nejvýznamnější francouzský malíř období romantismu, jedna z největších osobností světového malířství 19. století.


„Nemáš-li trpět, musíš být činný. Kdykoli budeš moci zničit svou nudu nebo své utrpení činností, učiň tak bez rozmyšlení.“

„Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.“


„Ženy se nám nelíbí jen pravidelností rysů. Mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás neupoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme, spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše.“

„Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím rozumné věci.“

„Šťastný člověk je ten, kdo si vydobyl své štěstí, které právě prožívá.“

„Žena, která je vám rovna, je největším štěstím.“

„Nikdy nebudeš mnohomluvný, říkáš-li přesně to, co chceš říct.“

„Pravda se zjevuje jen géniovi, a génius je proto vždycky sám.“


„Člověk je společenský tvor, který nenávidí své bližní.“

„Nepracujeme, jen abychom produkovali, ale abychom dali času hodnotu.“

„Mlčení vždy vzbuzuje úctu. I hlupákům by propůjčilo důstojný vzhled.“

„Cožpak se milenci dívají na měsíc, když jsou u svých milenek? Naštěstí ne, leda když je začínají nudit. Mílenci spolu nepláčou, neskládají hymny na nekonečnost a málo se věnují rozjímání. Hodiny opravdu rozkošné prchají velmi rychle a jsou vyplněny jinak.“


„Musíme být velmi smělí, abychom se odvážili být sebou samými.“

„Miluji vůni nerozvité růže, vůni francouzského venkova z jara a vůni ženského podpaží na podzim.“

„Ten nejhorší druh neřesti, jehož se lze v lásce dopustit, je deklarovat city na úroveň rozumu.“

„Jediný pevný závazek, který se pravidelně opakuje, vnese pořádek do celého ostatního života. Všechno se pak kolem soustředí.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .