John Flavel citáty

John Flavel foto

20   0

John Flavel

Datum narození: 1627
Datum úmrtí: 1691

John Flavel byl anglický puritánský nonkonformistický kazatel.


„Přijímajíce cizí lidi, někteří někdy nevědomky přijali anděly; ale přijímajíce cizí učení, mnozí nevědomky přijímali ďábly.“

„Nepohřbívej církev příliš kvapně předtím, než bude mrtvá! Vydrž, dokud Kristus nevyzkouší, co dovede, než nad ní nadobro zlomíš hůl.“


„Ti, kdo znají Boha, budou pokorní, a ti, kdo znají sebe, nemohou být pyšní.“

„Je to má nevědomost Božích záměrů, co mě vede svářit se s Ním.“

„Stěžovat si Bohu můžeš, ale stěžovat si na Boha (ač třebas jen skrze nevhodné vystupování a řeč tvých činů) nemůžeš.“

„Prozřetelnost je jako podivuhodná tapiserie, vytvořená z tisíců kousků, které se jednotlivě zdají bezcenné, ale dohromady spojené a uspořádaně sešité znázorňují oku překrásnou historii.“

„V některých případech se musí prozřetelnost, stejně jako hebrejská písmena, číst pozpátku.“

„Prozřetelnost to tak zařídila, že víra a modlitba jdou mezi naše potřeby a zaopatření, aby tak mohla být v našich očích dobrotivost Boží o to více zvelebena.“


„Ježíš, naše hlava, je již v nebesích; a je-li hlava nad vodou, tělo se nemůže utopit.“

„Jako tě Bůh prvé nevyvolil, že jsi byl vysoce postavený, tak tě nyní nezavrhne, protože jsi snížený.“

„To, co nezačíná modlitbou, zřídkakdy končí utěšeně.“

„Způsob, jakým Bůh zjevoval svou vůli lidem, se též velmi liší. Některým byla zjevena zvláštními, osobními a mimořádnými odhaleními. (…) Ale nyní jsou všichni odkázáni na běžné trvalé pravidlo psaného Slova a nemají očekávat od Boha taková neobyčejná zjevení. Způsob, jakým nyní v obtížných případech poznáváme vůli Boží, která se nás dotýká, je zkoumat a studovat Písma, a kde nenajdeme žádné specifické pravidlo, které by nás vedlo v tom či onom jednotlivém případě, tam máme uplatnit pravidla obecná a řídit se podle analogie a poměrnosti, jak se mají jedno k druhému.“


„Vím, že ve slovu nebo v činech Božích není nic odporujícího zdravému rozumu, ale jsou v nich některé věci, co stojí v protikladu tělesnému rozumu, stejně jako nad rozumem; a proto se nikdy nás rozum neprojevuje více nerozumně, jako když předvolává k soudu ty věci, které přesahují jeho dosah a kapacitu.“

„Je jednodušší brojit jako řečník proti tisícům hříchů druhých, než umrtvit jako křesťané jeden hřích v nás; být pilnější na kazatelnách než v našich komůrkách, kázat dvacet kázání našim lidem než jedno našim srdcím.“

„V tom vidím pravou tvář hříchu: poddám-li se tvému pokušení, musím snášet buď trpké výčitky svědomí nebo plameny pekla.“

„Zákon nás posílá ke Kristu, abychom jím byli ospravedlněni, a Kristus nás posílá k zákonu, abychom jím byli řízeni.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .