„Chaos vždy vítězí nad řádem, protože je lépe organizován.“

Poslední aktualizace 9. dubna 2022. Historie
Terry Pratchett foto
Terry Pratchett233
anglický spisovatel 1948 - 2015

Podobné citáty

Terry Pratchett foto
Jaroslav Durych foto

„Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy.“

—  Jaroslav Durych český básník, dramatik, esejista, lékař, náboženský spisovatel, publicista, překladatel, romanopisec, spisovatel a spis… 1886 - 1962

Jan Hus foto

„Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemožen pravdu mluvě než vítěziti lha.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Zdroj: rekomendace inceptora Jana 1412; cit. dle Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.202

Otto František Babler foto
Karel Čapek foto
Karel Čapek foto
Curzio Malaparte foto
Jan Hus foto

„Lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti. Pro trest smrti nemá se hřešiti… Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života. Nade vším vítězí pravda. Vítězí, kdo jest usmrcován.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

z dopisu
Zdroj: Šoltész, Štěpán: Dějiny křesťanské církve. Kalich Praha 1971, s.68

Mike Tyson foto
Carl Gustav Jung foto

„Ve veškerém chaosu je obsazen vesmír, ve veškerém nepořádku tajný řád.“

—  Carl Gustav Jung švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analytickou psychologii 1875 - 1961

Ladislav Hejdánek foto
Pythagoras foto

„Dobrý princip zplodil řád, světlo a muže. Zlý stvořil chaos, temnotu a ženy.“

—  Pythagoras starověký řecký matematik a filozof -585 - -495 př. n. l.

Chybí zdroj

André Maurois foto
Jiddu Krišnamurtí foto
Jean de La Bruyere foto

Související témata