Citáty na téma řád

Sbírka citátů na téma řád, řad, máma, život.

Celkem 525 citátů, filtrovat:

Francois Coppée foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Pythagoras foto
Miloš Kopecký foto
Joanne Rowling foto
Osho foto
Sigmund Freud foto
John Lennon foto
Terry Pratchett foto
Franz Kafka foto

„Lež se nastoluje jako světový řád.“

—  Franz Kafka český spisovatel židovského původu 1883 - 1924

Jan Amos Komenský foto

„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím.
Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:
Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.
Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.
Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí.
Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem.
Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka.
Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo.
Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

„šestero odkazů“
Zdroj: cit.dle Štěpán Šoltész: Dějiny křesťanské církve. Kalich Praha 1971, 3. vydání, S. 105

Billie Eilish foto
Marek Vácha foto
Jan Werich foto
André Maurois foto

„Čistý projev lásky aneb být či nebýt
… co se stane s lidmi, že o tohle během dospívání přijdou, proč zabíjí v sobě tu čistotu… proč svět je jedno velké jeviště… kde nikdo neví pro danou roli co jest vlastně tou realitou/ jestli ta hra či ta beznaděj v reálné mysli… teď přišlo mi významu k otázce být či nebýt: chceš-li být/ tedy žít ve společenství, nezbývá než nebýt/ tedy opomenout co jsem… a nebo nebýt/ tedy opustit své společenství a po té být/ tedy sám sebou, což v prostoru který nabízí nám matička Země pod záplavou přemnoženého lidstva vede k tomu, že nebýt nabírá jiných rozměrů., kdy jest člověk, který je hloubavěji myslí obdařen, nachází cestu v nebýt definitivně. A tak hledat cestu jak BÝT, tedy býti definitivně, může vésti k šílenství a člověk musí kontra této realitě vésti boj čistým sobectvím, což popírá vše dobré, a tak otázka o bytí se stává kruhem ze kterého není cesty ven a tak nevědomí je tedy spásou, a proto svět je tímto zaplaven… proto myslitelé končí v depresích, alkoholem, drogami či na provaze vázaného do korun stromů, které mají sílu tě nést neb jejich řád jim umožňuje kvést, dýchat, pít i odpočívat a v případě, kdy jeden prvek zmizí- zaniknou uschnout, rozpadnou se, dají život druhým… nebo zmizí v poušť……“

—  MartinMars

Martin Mars

Pythagoras foto

„Dobrý princip zplodil řád, světlo a muže. Zlý stvořil chaos, temnotu a ženy.“

—  Pythagoras starověký řecký matematik a filozof -585 - -495 př. n. l.

Chybí zdroj

Andrej Babiš foto

„My v Čechách máme rádi přírodu. My chceme. My máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle!“

—  Andrej Babiš český podnikatel a politik 1954

sic
Zdroj: [Petr, Kolář, My chceme znovu motýle! Babišův výrok si žije vlastním životem, iDNES.cz, 2019-06-11, 2019-06-26, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/my-chceme-znovu-motyle-andrej-babis-vyrok-internet-kolaze.A190610_133902_domaci_chtl]

Karel Havlíček Borovský foto

„Rusové rádi nazývají všechno ruské slovanským, aby pak mohli tvrdit, že všechno slovanské je ruské.“

—  Karel Havlíček Borovský český básník, literární kritik, novinář, politický spisovatel, satirik a spisovatel 1821 - 1856

Woodrow Wilson foto
Xenofón foto
Vítězslav Nezval foto
Samuel Taylor Coleridge foto
Maya Angelou foto
Agatha Christie foto
Napoleon Bonaparte foto
Jean Jacques Rousseau foto
Eva Salvatore Burešová foto
Jean Cocteau foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Jan Amos Komenský foto

„Neboť všechno, co je spořádáno, zachovává svůj stav neporušený potud, pokud zachovává řád. Opustí-li řád, chřadne.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

William Shakespeare foto
Paulo Coelho foto

„Každý bojovník světla ví, že v tichosti jeho srdce existuje řád, jenž ho vede.“

—  Paulo Coelho brazilský textař a spisovatel 1947

Rukověť bojovníka světla

Albert Schweitzer foto
Citát „Mám nějaké přátele, ale držím si všechny od těla, protože mám nade všechno rád svou samotu, která je mou smutnou nevěstou.“
Luigi Pirandello foto

„Mám nějaké přátele, ale držím si všechny od těla, protože mám nade všechno rád svou samotu, která je mou smutnou nevěstou.“

—  Luigi Pirandello italský dramatik, romanopisec, povídkář a básník, nositel Nobelovy ceny za literaturu 1867 - 1936

Zdroj: Kalendárium http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/217562235300022/

Martin Luther King foto

„Je mnoho lidí, u kterých jsem shledal, že je složité, mít je rád.“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Sylvester Stallone foto
Guillaume Apollinaire foto

„Láska, která vraždí, je mnohem vyššího řádu než ta, která se odehrává v posteli.“

—  Guillaume Apollinaire francouzský básník 1880 - 1918

Přisuzované

Radovan Lukavský foto
Jiddu Krišnamurtí foto
Thalés Milétský foto

„Vládneš-li, udržuj se v řádu.“

—  Thalés Milétský řecký filozof -624 - -547 př. n. l.

Zdroj: Wikipedia

Paulo Coelho foto
Columella foto

„Kdo by pochyboval, že v životě je nejkrásnější pořádek a řád?“
QUIS ENIM DUBITET NIHIL ESSE PULCHRIUS IN OMNI RATIONE VITAE DISPOSITIONE ATQUE ORDINE?

—  Columella římský spisovatel 4 - 70

Marcello Mastroianni foto
Michel De Montaigne foto
Zdeněk Troška foto
Murray Newton Rothbard foto
Warren Buffet foto
Václav Havel foto
Douglas Adams foto
Freddie Mercury foto

„Karma je svině, pokud tě nemá ráda.“

—  Nerogamessy

https://www.youtube.com/channel/UCBT-j3A6rs9pr5SJ60Y6JtA

Walt Disney foto

„Nerad opakuji úspěchy, rád se posouvám dál.“

—  Walt Disney americky producent filmovych a animovanych filmu 1901 - 1966

Walt Disney foto
Jonathan Swift foto

„Sliby a jízdní řády jsou k tomu, aby se nedodržovaly.“

—  Jonathan Swift anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 - 1745