„Podle mého mínění by každý malíř měl svobodně malovat to, co se mu líbí: nelíbí-li se jeho malování veřejnosti, nemusí se veřejnost obtěžovat díváním se na ně.“

Herbert Edward Read foto
Herbert Edward Read15
anglický anarchista, básník a kritik literatury a umění 1893 - 1968
Reklama

Podobné citáty

Bertrand Russell foto
Raymond Barre foto
Reklama
Somaly Mam foto
František Vymazal foto
Otto František Babler foto

„Veřejné mínění - ustrnulá bezmyšlenkovitost.“

—  Otto František Babler český knihovník a překladatel 1901 - 1984

Ladislav Muška foto
Nicolas Chamfort foto
Henry David Thoreau foto
Reklama
Jo Brandová foto
Josef Čapek foto
Marcus Tullius Cicero foto
Anthony de Mello foto
Reklama
Robert Peel foto
Pierre Palmade foto
Jacques Monod foto
Alexis De Tocqueville foto