Herbert Edward Read citáty

Herbert Edward Read foto

15   12

Herbert Edward Read

Datum narození: 4. prosinec 1893
Datum úmrtí: 12. červen 1968

Sir Herbert Read byl anglický historik umění, básník a filozof. Napsal několik knih o umění, věnoval se zejména moderní tvorbě. Ve svých publikacích kladl důraz na kvalitní vzdělávání v oblasti základního školství. Jako jeden z prvních anglických autorů ve svých pracích reflektoval existencialismus.


„Umění je únik z chaosu.“

„Umění je lidské, ne božské; světské, ne svaté.“


„Umění je víc než dovednost, neboť dovednost je čistě užitková, zatímco umění je v podstatě prakticky neužitečné.“

„Umělecké dílo nemá co dělat s myšlením, ale s cítěním; je to spíše symbol než přímé konstatování pravdy.“

„Umění je činnost smyslů, činnost živelná jako primární emoce lásky, hněvu nebo strachu.“

„Revoluce se objevuje s každou generací.“

„Umění nemusí být nutně totožné z krásou; nelze to však říkat příliš často, nebo příliš necitlivě.“

„Elita akumuluje moc, bohatství a volný čas.“


„Stát bývá často popisován jako stroj: jeho celkové působení je nelidské.“

„Prostý člověk, takový, jakého plodí naše civilizace, je člověk esteticky mrtvý.“

„Pan Joyce je veleknězem moderní literatury právě proto, že literatura je kněžství a má svatyně nedostupnější než tibetské kláštery.

„Podle mého mínění by každý malíř měl svobodně malovat to, co se mu líbí: nelíbí-li se jeho malování veřejnosti, nemusí se veřejnost obtěžovat díváním se na ně.“


„Krása má svůj počátek v inteligenci.“

„Umělec musí malovat to, co nachází, nesmí chtít namalovat něco, co nenašel.“

„Umění se obrodí tehdy, až život sám bude obrozen.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .