Herbert Edward Read citáty

Herbert Edward Read foto

15   14

Herbert Edward Read

Datum narození: 4. prosinec 1893
Datum úmrtí: 12. červen 1968

Sir Herbert Read byl anglický historik umění, básník a filozof. Napsal několik knih o umění, věnoval se zejména moderní tvorbě. Ve svých publikacích kladl důraz na kvalitní vzdělávání v oblasti základního školství. Jako jeden z prvních anglických autorů ve svých pracích reflektoval existencialismus.

Citáty Herbert Edward Read


„Podle mého mínění by každý malíř měl svobodně malovat to, co se mu líbí: nelíbí-li se jeho malování veřejnosti, nemusí se veřejnost obtěžovat díváním se na ně.“

„Umění je únik z chaosu.“


„Umění je lidské, ne božské; světské, ne svaté.“

„Umění je víc než dovednost, neboť dovednost je čistě užitková, zatímco umění je v podstatě prakticky neužitečné.“

„Umělecké dílo nemá co dělat s myšlením, ale s cítěním; je to spíše symbol než přímé konstatování pravdy.“

„Umění je činnost smyslů, činnost živelná jako primární emoce lásky, hněvu nebo strachu.“

„Revoluce se objevuje s každou generací.“

„Umění nemusí být nutně totožné z krásou; nelze to však říkat příliš často, nebo příliš necitlivě.“


„Elita akumuluje moc, bohatství a volný čas.“

„Stát bývá často popisován jako stroj: jeho celkové působení je nelidské.“

„Prostý člověk, takový, jakého plodí naše civilizace, je člověk esteticky mrtvý.“

„Umění se obrodí tehdy, až život sám bude obrozen.“


„Pan Joyce je veleknězem moderní literatury právě proto, že literatura je kněžství a má svatyně nedostupnější než tibetské kláštery.

„Krása má svůj počátek v inteligenci.“

„Umělec musí malovat to, co nachází, nesmí chtít namalovat něco, co nenašel.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .