„Demokracie je zákonnost, přísné dodržování zákonů jak mocenskými orgány a organizacemi, tak i všemi občany.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Michail Sergejevič Gorbačov foto
Michail Sergejevič Gorbačov16
generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu 1931

Podobné citáty

Albert Venn Dicey foto

„Každý úředník, premiérem počínaje a policistou či výběrčím daní konče, má za všechny činy, jež učinil bez zákonného oprávnění, stejnou zodpovědnost jako kterýkoliv jiný občan, (…) i všichni níže postavení, i když vykonávají příkazy svých nadřízených, jsou za všechny činy, ke kterým je zákon neopravňuje, stejně zodpovědní, jako jakákoliv soukromá osoba.“

—  Albert Venn Dicey britský právník a ústavní teoretik 1835 - 1922

Originál: (en) …every official, from the Prime Minister down to a constable or a collector of taxes, is under the same responsibility for every act done without legal justification as any other citizen…. all subordinates, though carrying out the commands of their official superiors, are as responsible for any act which the law does not authorize as is any private and unofficial person.
Zdroj: FREEDOM AND THE LAW - Bruno Leoni, Freedom and the Law (LF ed.) [1961 http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=920&chapter=193184&layout=html&Itemid=27]

Janusz Lewandowski foto

„V nejhorším snech jsem si nemyslel, že celá ta procedura dohledu nad dodržováním zákona bude testována na Polsku.“

—  Janusz Lewandowski polský politik 1951

Originál: (pl) W najgorszych snach nie przypuszczałem, że cała ta procedura nadzoru nad przestrzeganiem prawa zostanie wypróbowana na Polsce.
Zdroj: [Janusz Lewandowski o kontroli polskiej demokracji przez KE, polskieradio.pl, 2016-01-15, 2016-01-15, http://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/1570476,Janusz-Lewandowski-o-kontroli-polskiej-demokracji-przez-KE]

George Bernard Shaw foto

„Demokracie je demokracií i ve stadiu úpadku tehdy, když mají občané relevantní informace o skutečnosti.“

—  Martin Hekrdla 1956

Zdroj: [Martin, Hekrdla, NERV zabrnkal na nervy, Právo, Publicistika, 6, 30, červen, 2011]

Karel Kryl foto
Adolf Hitler foto
Václav Bělohradský foto

„Demokracie přežije všechno – s výjimkou zákonů na ochranu demokracie.“

—  Václav Bělohradský český filozof, politický spisovatel, profesor, sociolog, vysokoškolský pedagog a vědecký spisovatel 1944

Bělohradského teze
Zdroj: [Senková, Zita, Taud, Rostislav, Elena Horálková, Václav Bělohradský: Ve včerejších debatách o důvěře vládě překvapoval apokalyptický tón, Jak to vidí…, ČRo Dvojka, Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas, online, 2018, červenec, 12, 2018-07-14, čas 23:40 (mm:ss), http://www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/vaclav-belohradsky-ve-vcerejsich-debatach-o-duvere-vlade-prekvapoval-apokalypticky-ton--1801988]

„Občané usilují o lidovou demokracii, ale neradi by viděli lidovou anarchii.“

—  Ota Hora český československý politik, novinář a politický spisovatel 1909 - 1997

z projevu v Prozatímním Národním shromáždění 21. 11. 1945

Alexandr Mitrofanov foto
Baruch Spinoza foto
Katharine Hepburnová foto

„Dodržování pravidel okrádá lidi o zábavu.“

—  Katharine Hepburnová divadelní a televizní herečka 1907 - 2003

Alternativní verze: Pokud se řídíte všemi pravidly, přicházíte o veškerou zábavu

Hérodotos foto
Frédéric Bastiat foto
Jean Jacques Rousseau foto
Stanisław Jerzy Lec foto
Paul von Hindenburg foto

„Nemám nejmenší pochybnosti o vaší lásce k vlasti. Proti možným projevům teroru a násilí, jaké bohužel páchají také příslušníci vaší organizace SA, budu nicméně zasahovat s veškerou možnou přísností.“

—  Paul von Hindenburg prusko-německý polní maršál, státník a prezident Německa 1847 - 1934

13. srpna 1932 k Hitlerovi
Zdroj: [Evans, Richard J., 2006, Nástup Třetí říše, Dobrovský, 278, 80-7306-257-7]

Xenofón foto

„Zákonnost a spravedlivost je totéž.“

—  Xenofón starověký řecký historik a filozof -430 - -354 př. n. l.

Vzpomínky na Sokrata

Pavel Rychetský foto

„Opoziční smlouvou se sociální demokracie do značné míry obětovala. Udělala to pro ČR a českého občana.“

—  Pavel Rychetský český ministr spravedlnosti ČR, místopředseda vlády ČR, předseda Ústavního soudu ČR, československý politik, advokát a … 1943

Zdroj: [Výroky týdne, Týden, 10, 5, březen, 2001, VIII., 98, 1210-9940]

Související témata