„Spravedlnost je nepřekračovati zákon obce, v níž je někdo občanem.“

Reklama

Podobné citáty

Dominik Čipera foto
Roy Littlesun foto
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe foto
Martin Bucer foto

„O kolik je tedy nezbytnější prosadit, aby všichni vladaři obcí, když si uvědomují, že všechna jejich moc pochází od Boha samého a že On je ustanovil pastýři svého lidu, vládnout a chránit tyto jim poddané podle jeho soudu, a starat se, aby žádný z těch, které jim svěřil Bůh, jejich Učinitel, Otec a Pán, nezemdlel u víře nebo nepřekračoval jeho zákony nebo jakkoliv od Něj neodjímal jeho čest.“

—  Martin Bucer protestantský reformátor 1491 - 1551
O vládcích, (en) How much more, then, is it necessary to see to it that all governors of commonwealths, when they realize that all their power is from God alone and that He has appointed them shepherds of his people, govern and guard those subject to them according to his judgment, and take care lest any one of those entrusted to them by God, their Maker, Father and Lord, should weaken in faith or abuse his laws or in any manner take away his honor from Him. Source: [Pauck, Wilhelm, Melanchton and Bucer, https://books.google.cz/books?id=HnOnD3_6UIgC&dq, Westminster John Knox Press, Philadelphia, 1969, 406, 189, 0664241646, angličtina]

Michail Sergejevič Gorbačov foto
 Platón foto

„Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce.“

—  Platón klasický řecký filozof -427 - -347 př. n. l.
Ověřené, Etika, Source: Platón, Protagoras 323.

Marcus Tullius Cicero foto
Niccolo Machiavelli foto
Georg Wilhelm Friedrich Hegel foto
 Aristoteles foto

„Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.
Přisuzované, Zákon

Baruch Spinoza foto
Zdeněk Hanka foto
 Prótagorás foto
Emil Vachek foto
Charles Bukowski foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“