Václav Bělohradský citáty

Václav Bělohradský foto

15   391

Václav Bělohradský

Datum narození: 17. leden 1944

Václav Bělohradský je významný současný český filosof a sociolog, žijící od roku 1970 v Itálii a působící od roku 1989 též v Česku. Je řazen k postmoderním myslitelům.


„Moderní člověk se neosvobozuje od svých iluzí, ale od situace, která iluze vyžaduje.“

„Člověk je starý, když se jeho život stává jen čekáním na příležitost říci něco předem připraveného.“


„… katolický, prorakouský, ruralistický kýč.“

„Demokracie je hledáním minima povinností a maxima svobody.“

„Opakovat se je stále snadnější a myslet je stále těžší.“

„Demokracie má tři nepřátele. Za prvé náboženský fundamentalismus, který nepřipouští jiné než doslovné čtení posvátného textu. Druhým nepřítelem je nacionalismus, který podřizuje svobodu řeči mýtu o společném původu obyvatel státu. Třetím nepřítelem je expert, jehož názor se postupně stává jedinou zárukou legitimity zákonů. Tato redukce legitimnosti zákonů na názor experta ohrožuje dnes demokracii nejvíce.“

„Doba se tak rychle mění, že životní zkušenosti starších lidí začínají být na obtíž.“

„Představte si tu katastrofu, kdyby Číňané měli životní úroveň Spojených států.“ 2 miliardy osobních automobilů


„Práce není jakákoliv činnost, ale jen ta, která mění svět.“

„Člověk je rušivý element každé organizace.“

„Filozofie je určitá rétorika, určitý literární žánr, jehož cílem je probudit v člověku nedůvěru k vlastnímu všednímu dni.“

„Vítězství je vždycky něco jiného, než vítězové mínili.“


„Kýč je umění ovládané duchem věčnosti.“

„Ctnosti doby nenormální jsou neřesti doby normální.“

„Vzorem kadeta Bieglera z Haškova Švejka byl německý profesor Udo Kraft, který před svou smrtí ve válce napsal knihu Sebevýchova k smrti za císaře. Podobně dnes nešťastné lidské zdroje podstupují „sebevýchovu k smrti za globální ekonomický růst".“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .