„Víra je div, ale přece z ní není nikdo vyloučen, neboť všechen lidský život se soustřeďuje ve vášni, a víra je vášeň.“

Søren Kierkegaard foto
Søren Kierkegaard54
dánský filosof a teolog 1813 - 1855
Reklama

Podobné citáty

Søren Kierkegaard foto
John Dalberg Acton foto
Reklama
Ladislav Muška foto
Jorge Luis Borges foto

„V životě je zapotřebí vášně.“

—  Jorge Luis Borges argentinský spisovatel povídek, esejista, básník a překladatel a klíčová postava ve španělské literatuře 1899 - 1986

Meg Cabot foto
François de La  Rochefoucauld foto
Reklama
Federico Fellini foto

„Neexistuje žádný konec. Neexistuje žádný začátek. Existuje jen nekonečná vášeň života.“

—  Federico Fellini italský filmař 1920 - 1993

Původní znění: There is no end. There is no beginning. There is only the infinite passion of life.
Oscar Wilde foto
Josef Hejzlar foto
Meg Cabot foto
Reklama
 Aristoteles foto

„Je v povaze 'vášně', že není uspokojena, a většina lidí žije jenom kvůli požitku z ní.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Citát „Přestaňte se honit za penězi a začněte se honit za vášní.“
Tony Hsieh foto
Meg Cabot foto
Meg Cabot foto
Další