„Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.“

Témata
mlčení, slovo
Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius88
císař Římské říše 121 - 180
Reklama

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld foto
René Descartes foto
Reklama
 Sofoklés foto

„Mlčení mluví pro toho, do má slovo.“

—  Sofoklés starověký řecký tragéd -496 - -406 př. n. l.

Dominique Fernandez foto
Citát „Na konci si nebudeme pamatovat slova našich nepřátel, ale mlčení našich přátel.“
Martin Luther King foto

„Na konci si nebudeme pamatovat slova našich nepřátel, ale mlčení našich přátel.“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Stanisław Jerzy Lec foto
Valeriu Butulescu foto
Reklama
Elbert Hubbard foto

„Ten, kdo nerozumí vašemu mlčení, pravděpodobně nebude rozumět ani vašim slovům.“

—  Elbert Hubbard americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Barnabe Barnes foto
Otakar Matušek foto
Otto František Babler foto
Reklama
Ralph Smart foto
Martin Petiška foto
Octavio Paz foto
Další