„Sloužící anděl - toť má sestra.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare217
anglický básník a dramatik 1564 - 1616
Reklama

Podobné citáty

Zdeněk Hanka foto
Victor Hugo foto
Reklama
Lauren Kate foto
Ivan Fontana foto
 Balthus foto
Lauren Kate foto
Reklama
Pavel Kosorin foto
Lene Kaaberbøl foto
Reklama
Bohuslav Balbín foto

„Andělé od andělů se osvěcují,
lidé však nikoli od andělů,
nýbrž od lidí se učí.“

— Bohuslav Balbín český literát, historik, zeměpisec a pedagog 1621 - 1688
Kniha Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého

George Bernard Shaw foto
Jaroslava Pechová foto

„Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat.“

— Jaroslava Pechová spisovatelka, básnířka, publicistka 1950
Z povídky Anděl strážný mé dobré nálady. Z kniha Úsměv prosím (LAGUNA Praha 2013, s. 80)

Luciano De Crescenzo foto
Další