Viktor Dyk citáty

Viktor Dyk foto

15   60

Viktor Dyk

Datum narození: 31. prosinec 1877
Datum úmrtí: 14. květen 1931

Viktor Dyk byl významný český básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, v mládí jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů, později nacionalisticky orientovaný autor.

Citáty Viktor Dyk


„Pití je škodlivo, nepití nezdrávo, chyba jít nalevo, hůře jít napravo.“

„Je zbytečno odcházet, chceme-li se vrátit.“


„Kdo čeká trpělivě a odevzdaně, nedočká se ničeho.“

„Nejmenuji se, jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem Krysař.“

„Pro dva lidi je jen určitá míra lásky, ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přepříliš, chceš-li býti milován - vyčerpáš sám všechnu lásku určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti.“

„Opustíš-li mne, nezahynu.
Opustíš-li mne, zahyneš.“

„Duše milenců jsou již dávno sestry.“

„Láska může být jen povrchní, ale nenávist je důsledná.“


„Nebudeš šťasten ostatně co je na tom? Štěstí není vrchol. Snad jsi zrozen pro něco lepšího nejsi-li zrozen pro štěstí.“

„Srdce je kus, který není nikdy dost velký.“

„Muž, i když miluje, nikdy nesmí pro svou lásku měnit svou víru.“

„Milovati ženu není lepší než topiti krysy!“


„Lidé nesnesou nic tak málo jako to, co jim kazí chuť.“

„Mimořádným zajisté zjevem jest, že v republice naší tak krátce po znovudobytí samostatnosti setkáváme se s intelektuály, kteří hledají, co ztratili, „širší vlast.“ Touto širší vlastí jeví se mlhavá příští Panevropa nebo SSSR – světový svaz sovětských republik.“

„Nacionalismus nesmí být pouhou náladou, musí být životním přesvědčením, světovým názorem, má-li mít hodnotu a má-li být života schopný.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .