„Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí.“

Poslední aktualizace 25. listopadu 2020. Historie
Alphonse Karr foto
Alphonse Karr10
francouzský kritik, novinář a romanopisec 1808 - 1890

Podobné citáty

Alphonse Karr foto

„Přátelství dvou žen je úkladem proti té třetí.“

—  Alphonse Karr francouzský kritik, novinář a romanopisec 1808 - 1890

Jorge Luis Borges foto

„Přátelství mezi dvěma muži je luxus, mezi dvěma ženami zázrak.“

—  Jorge Luis Borges argentinský spisovatel povídek, esejista, básník a překladatel a klíčová postava ve španělské literatuře 1899 - 1986

George Bernard Shaw foto
Thomas More foto
Miloslav Švandrlík foto
Voltaire foto
George Bernard Shaw foto
František Vymazal foto

„Každá vláda je spiknutí.“

—  František Vymazal český lingvista a překladatel 1841 - 1917

Oscar Wilde foto
Seneca foto
Émile Zola foto

„Klasické republikánské přesvědčení, které Bailyn připisoval zakladatelům Ameriky, vycházelo ze slovníku politické patologie předpovídat tyranii, chaos, usurpaci a spiknutí.“

—  Joyce Appleby 1929 - 2016

Originál: (en) The classical republican convictions that Bailyn ascribed to America’s founders drew on a vocabulary of political pathology to predict tyranny, chaos, usurpations and conspiracies.
Zdroj: [Joyce Appleby, Historian of Capitalism and American Identity, Is Dead at 87, nytimes, 2017-01-02, 2017-12-06, https://www.nytimes.com/2017/01/02/books/joyce-appleby-historian-of-capitalism-and-american-identity-is-dead-at-87.html]

Oscar Wilde foto
Alphonse Karr foto
George Moore foto

„Přátelství ženy se blíží lásce.“

—  George Moore irský romanopisec, krátký-příběh, spisovatel, básník, výtvarný kritik a dramatik 1852 - 1933

Miloš Kopecký foto
Henry De Montherlant foto
Ivan Alekseevič Bunin foto

Související témata