„Skuteční křesťané nejsou především v kostelích, ale ve světě. A večeři Páně chtějí konat ve svém světském prostředí. Neboť eucharistie je epifanií církve, která musí být ve světě, aby splnila své poslání – i když sama není ze světa.“

— Zdeněk Bonaventura Bouše

Zdeněk Bonaventura Bouše1
Český překladatel, teolog a římskokatolický duchovní

Podobné citáty

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .