„Správně. Je třeba žádat od každého to, co může dát, autorita je založená především na rozumu.“

Kapitola X, Král

Poslední aktualizace 20. září 2021. Historie
Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry164
francouzský letec a spisovatel 1900 - 1944

Podobné citáty

Antoine de Saint-Exupéry foto
George Bernard Shaw foto
Charles Spurgeon foto
Maxmilián Kolbe foto

„Každý pokrok je třeba využít jako prostředek na oslavu Boha. Film může a musí sloužit dobru: je naším úkolem dát mu správný směr.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

Jan Scotus Eriugena foto

„Jakoukoli autoritu, která není potvrzena pravým rozumem, je třeba pokládat za slabou….“

—  Jan Scotus Eriugena filozof a teolog irského původu 810 - 877

Zdroj: [Benedikt XVI., 2011, Velké postavy středověké církve, 126, 978-80-7195-527-6]

François de La  Rochefoucauld foto
Marcus Tullius Cicero foto
Květoslav Minařík foto
Joanne Rowling foto
Charles de Gaulle foto
Publius Ovidius Naso foto
Květoslav Minařík foto
André Maurois foto
Lech Przeczek foto
Aristoteles foto
George Bernard Shaw foto
Démokritos foto

„Do života je třeba mít připravený rozum, nebo provaz.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Související témata