Květoslav Minařík citáty

30   5

Květoslav Minařík

Datum narození: 1908
Datum úmrtí: 1974

Květoslav Minařík byl český jogín a mystik, který již v mládí poznal, a sám do nejhlubších podrobností na sobě uskutečnil nejvyšší duchovní ideály Východu, aniž přitom ztratil kontakt s běžným občanským životem. Své zkušenosti Květoslav Minařík formuloval evropským způsobem myšlení, jako originální, z knih nevyčtenou duchovní nauku, i když jde ve skutečnosti o nauku tibetskou, nauku mahajánského buddhismu. Bere v úvahu psychologii a způsob myšlení a uvažování současného Evropana. Ukazuje mu cestu životem, aby mohl zdokonalit svoji bytost jako celek. Nezabývá se jen některou z bytostných složek, buď fyzickou, nebo mentální, duchovní či mravní, ale harmonicky rozvíjí všechny najednou. Má charakteristiku mahajánového buddhismu proto, že přenesl nauku Tibetu do Evropy duchovní cestou, a sice vlastním přímým poznáním.

Je známý zejména jako autor řetězce publikací vycházejících z východních nauk formulovaných do života Evropana. Vycházel z vlastních prožitých zkušeností, které formoval do svých děl, s ohledem na hledajícího čtenáře.

Ve svých dílech objasňuje původ utrpení lidského života a předkládá ucelený systém vedoucí nejprve ke šťastnému životu a následně k vyšším životním cílům, které jsou ve shodě se směry buddhismu anebo křesťanství.

Citáty Květoslav Minařík


„Čistého poznání mohou dosáhnout jenom ti, kdo jsou mravně čistí podle předpisů jógy. Každý jiný člověk, i kdyby viděl do propasti bytí, uvidí vše brýlemi nižšího já, proto jeho poznatky nebudou pravdivé. I kdyby to byl člověk nejupřímnější a bohabojný, bude svými informacemi klamat, neboť vše přizpůsobí svým slabostem, domněnkám a spekulacím.“ Přímá stezka

„Pokud člověk o něco usiluje puzen vášní, nemůže toho dosáhnout ani s největší námahou. Když toho však přece dosáhne, neuspokojí ho to.“ Přímá stezka


„Věda nám prozradila, že z celkového záření vidíme jen nepatrný úsek. A přece chce člověk tvrdit, že je skutečné jenom to, co vidí. To je úžasná naivnost.“ Přímá stezka

„Nedbejte tvrzení, že "pánbůh se stará o všechny lidi". Pánbůh se stará jen o ty, kdo mají silnou víru ve svůj lepší osud a přejí si ho.“ Přímá stezka

„Pro snazší orientaci hledajících lidí mohu konečně říci, že jsem se přesvědčil, že pravého vůdce sotva budete moci zbožňovat.... Přinutí vás k přemýšlení a zaměstná vás tak, že vám na jeho zbožňování sotva zbude čas.“ Přímá stezka

„Otázal jsem se: "Je možné, aby lidstvo uniklo osudu, který se před ním rýsuje?" Bůh odpověděl: "Ano, jestliže se polepší." Ptal jsem se dále: "Je možné, aby se lidé polepšili?" A tu již Bůh mlčel.“ Kečara

„Smysl pro povinnost může být plný krásnějších prvků než smyslná láska, poněvadž je založen na morální vyspělosti. Víme, že povinnost snese odpor i nepřízeň, kdežto láska se při eventuálním odporu často velice rychle mění v nenávist.“ Přímá stezka

„Ten, kdo touží po vyšším životě a dospěl tak daleko, že hledá prostřednictvím duchovních nauk, a dá se pak odradit jejich požadavky, se podobá tonoucímu, který v rozhodném okamžiku odmítá záchranné lano.“ Přímá stezka


„Propagujte nejideálnější ideu a přece, svěříte-li její uskutečnění lidem, vždycky shledáte, že v ní našli i jiné cíle než ty, které jste měli na mysli. Proto nemusí být závadnými zjevy v náboženství vinna nauka, nýbrž ti, kdo ji provádějí a uvádějí do života.“ Přímá stezka

„To, co kolem sebe vidíme a co můžeme smysly pochopit je jediným mořem hmoty. Ta se nám zdá být pevná a skutečná. A přece jejím rozborem poznáme, že neexistuje. Je to jen určité kolotání elektronů, stavba atomů, spousta vln, působících sugestivně na mysl a smysly a vynucujících tím pojem skutečnosti.“ Přímá stezka

„Věci zdánlivě nevinné, dobré, božské a nejčistší mohou být jen škraboškou nejhorších strašidel -- i když pevně věříte v jejich božskost. Proto nelze spiritismus nikdy nikomu doporučovat.“ Přímá stezka

„Věda a rozum se mohou stejně opírat o fantastická přesvědčení jako nějaké spiritistické blouznění. Stroje mohou být prostředkem, jímž lze ověřit fanatismus nebo pravdu podle vnitřního pochopení toho kterého jedince.“ Přímá stezka


„Zbožnost spojená s leností a doufáním, že "to přijde", je nemohoucnost sama.“ Přímá stezka

„Vědomí, že je některý člověk autoritou, často vede jiné lidi k tomu, že se pro ně každá jeho třeba i nelogická myšlenka stává přijatelnou teorií.“ Přímá stezka

„... akademické vzdělání nedává lidem žádné opravdové poznání, nýbrž jen povšechné informace, jejichž ovládnutí pamětí budí dojem vzdělanosti.“ Kečara

„Kdo ovládne sebe sama, ovládne celý vesmír.“ Vidžnani, Beseda bohů

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .